Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Оголошення про заміщення вакантних посад

0

Чопська міська рада оголошує конкурс на заміщення:

- вакантної посади головного спеціаліста правового відділу апарату Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області та її виконавчого комітету;

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу юридичну освіту за освiтньо – квалiфiкацiйним рівнем спеціаліста, магістра, вільно володіють державною мовою та мають навички роботи на комп’ютері, здатні за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи, що подаються для участі у конкурсі: заява про участь у конкурсі, заповнена особова картка (форми П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4 см, копія документа, який посвідчує особу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидата на посаду), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством, копії документів про освіту (підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня), копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається начальником відділу кадрової роботи за адресою: м. Чоп, вулиця Берег, 2, кабінет № 17 або за телефоном 0312 71 12 42.

Термін протягом якого приймаються заяви становить 30 днів з дати публікації оголошення (10 липня).