Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 березня 2021 року

Дата: 29.07.2021 14:27
Кількість переглядів: 429

До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2021 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 16 738,6 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 98,9 відс., що менше  плану на 181,3 тис.грн.

Основним  бюджетоутворюючим джерелом бюджету територіальної громади залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2021 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 63,9 відс. За січень – лютий 2021 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 10 689,1 тис.грн., виконання плану складає  93,3 відс., що менше  плану на 768,7 тис.грн. Причиною невиконання планових показників є зменшення обсягів виробництва, часткове призупинення діяльності окремих суб’єктів господарювання у зв’язку з поширенням  коронавірусної інфекції та запровадженням карантинних заходів.

Також, значну частину надходжень податків та зборів загального фонду бюджету територіальної громади, а саме 33,5 відс., склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету в звітному періоді становив  5 605,2 тис.грн., виконання планових показників складає 144,7 відс., що більше на 1 731,1 тис.грн.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – лютий 2021 року становить 378,3 тис.грн., виконання плану складає 24,8 відс., сума недовиконання – 1 148,7 тис.грн. Це зумовлено несвоєчасним прийняттям нормативно–правового акту щодо Порядку зарахування у 2021 році частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду місцевих бюджетів.

У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 25,1 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 119,6 відс., сума перевиконання – 4,1 тис.грн.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 25,2 тис.грн., виконання плану складає 63,0 відс.,що зумовлено збільшенням заборгованості з орендної плати у порівнянні з початком року.

У звітному періоді 2021 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 15,4 тис.грн.

Обсяги надходжень рентної плати за користування надрами – 0,3 тис.грн.

Станом на 01 березня 2021року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі:

- освітньої субвенції в сумі 5 367,6 тис.грн;

- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –  91,4 тис.грн.;

- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на загальну суму 125,0 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень – лютий 2021 року надійшло 222,3 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 15,5 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 198,8 тис.грн., коштів від продажу землі  – 6,2  тис.грн. та цільових фондів – 1,8 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 57,5 відс., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за звітній період 2021 року.

Видатки загального фонду

За  рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади  за січень – лютий 2021 року  профінансовано видатки на суму 16 303,0 тис.грн.

При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та  розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 14 784,8 тис.грн., що складає 90,7 % від загальної суми видатків.

На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки  на суму  48,5 тис.грн.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки  на суму 5 368,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 березня 2021 року становить 10,1 тис.грн., що виникла як передплата за підписку газет та журналів на 2021 рік.

Кредиторська заборгованість на звітну дату по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по видатках загального фонду, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету є прострочена та становить 27,7 тис.грн., кредиторська заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету по оплаті послуг зв’язку та компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян у сумі 42,9 тис.грн., в т.ч. 24,8 тис.грн. прострочена, що виникла  по причині непроведення оплати по незахищеним видаткам за рішенням суду.

Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – лютий 2021 року використано  кошти у сумі 3469,1 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 3 305,9 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 126,8 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 14,0 тис.грн.,  на оплату послуг – 21,7 тис.грн., на інші поточні видатки – 0,7 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління на виконання «Програми розвитку органів місцевого  самоврядування  на  2021-2025  роки» становлять 12,6 тис.грн., з них, на придбання предметів, матеріалів на суму 3,4 тис.грн. та оплату послуг – 9,2 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2021 року використано  кошти у загальній сумі  10 529,4 тис.грн.

На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади  за звітний період поточного року використано 2 386,3 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 174,0 тис.грн.  Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по закладам дошкільної освіти використано 17,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти у сумі 176,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 6,7 тис.грн., інші видатки – 11,8 тис.грн.

На утримання інших працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на суму 1 944,8 тис.грн., з яких, на оплату праці з нарахуваннями на суму 1 568,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  у сумі 271,6 тис.грн., на придбання матеріалів – 58,3 тис.грн., на відрядження – 0,1 тис.грн., на  інші видатки – 42,3 тис.грн. За звітний період по «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки» з міського бюджету профінансовано видатки на оплату продуктів  харчування на суму 3,8 тис.грн.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 5 364,5 тис.грн.

Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок місцевого бюджету становлять 830,1 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 779,0 тис.грн., на придбання матеріалів – 3,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти  в сумі 46,6 тис.грн., на інші видатки – 1,3 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за січень-лютий 2021 року в загальноосвітніх закладах територіальної громади  профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам  на суму 3,7 тис.грн.

Охорона здоров’я

Видатки на галузь «Охорона здоров’я» за січень – лютий 2021 року складають  152,8 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету  субвенції  – 48,5 тис.грн., видатки місцевого бюджету – 104,3 тис.грн.

Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:

1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 79,4 тис.грн., з них:

по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021рік» за рахунок коштів місцевого бюджету  проведено фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 48,9 тис.грн. та  за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 30,5 тис.грн.;

2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:

за рахунок коштів місцевого бюджету по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на  території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 0,2 тис.грн.;

3) на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет:

за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) на суму 48,5тис.грн.;

4) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів місцевого бюджету спрямовано 450,0 тис.грн. на виконання міської «Програми  медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки», з яких використано 24,7 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень-лютий 2021 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній  сумі  166,6 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти у сумі 100,3 тис.грн., з них, на виконання:

1) Цільової комплексної  програми „Турбота”  на 2021 – 2022 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  населення профінансовано видатки на суму 99,3 тис.грн.

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп  на 2021 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки  на суму 0,6 тис.грн.;

3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки»  на здійснення заходів використано кошти на суму 0,4 тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 66,3 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням  у сумі 65,9 тис.грн., інші видатки – 0,4 тис.грн.

 Культура і мистецтво

На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – лютий поточного року  використано кошти у сумі 414,7тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ   закладів   культури  з  бюджету громади профінансовано видатки у сумі 390,8 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти  у сумі 21,9 тис.грн., на опату послуг – 1,0 тис.грн.

За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 1,0 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 94,1 тис.грн.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 89,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1,5 тис.грн. оплату послуг та інші видатки – 0,2 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту у Чопській міській територіальній громаді на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на відрядження у сумі 3,4 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня – лютого 2021 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 271,2 тис.грн.

За звітний  період  по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 271,2 тис.грн., з них,  на поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних  смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 121,1 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 25,5 тис.грн.,  на енергію електричну – 124,6 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За січень – лютий  2021 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету, а саме, дотація з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація,  становить  1 192,4 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-лютий 2021 року складає 106,2 тис.грн., у тому числі, та за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 16,2 тис.грн.

Освіта   

На утримання установ освіти територіальної громади за січень – лютий 2021 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на оплату продуктів харчування на суму 16,2 тис.грн.

 Житлово-комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» за січень-лютий 2021 року по Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки за рахунок коштів переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) проведено фінансування  за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Йосипа Бокшая,1,3,5, по вул.Миру,21 (Коригування) в м.Чоп на суму 90,0 тис.грн.

                                                Фінансове управління


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь