Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Відділ з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС

   Додаток № 4
до рішення 4 сесії 7 скликання
Чопської міської ради
від 29.01.2016 р. № 5


Положення
про Відділ з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС
Чопської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС Чопської міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською    радою, є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням міської ради. Працівників відділу призначає на посади міський голова. Начальник та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями, розробленими начальником Відділу та затвердженими міським головою.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

2 . Основні завдання

2.1  Реалізація політики у сфері оборонної та мобілізаційної роботи.

2.2. Організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.

2.3.  Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, виконання і контроль за їх здійсненням в установах і організаціях міста, які мають мобілізаційні завдання(замовлення) або завдання з мобілізаційної роботи.

2.4. Запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.

2.5. Сприяння Ужгородському військовому комісаріату у його роботі по військовому обліку військовозобов’язаних, призову громадян на військову службу, організації та проведення зборів.

2.6. Взаємодія з правоохоронними і контролюючими органами щодо профілактики і попередження правопорушень, розроблення міських програм щодо зміцнення законності і правопорядку та здійснення контролю за їх виконанням.

 2.7. Організація   виконання   плану   заходів   щодо   ліквідації   надзвичайних   ситуацій техногенного та природного характеру.

2.8 Формування плану   заходів   щодо   захисту   населення   і   територій   від наслідків надзвичайних ситуацій.

2.9. Безпосередня організація  та  координація  діяльності  Чопської  міської  ради  та її виконавчого комітету, установ, організацій і підприємств, пов’язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

2.10 Забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

3. Повноваження Відділу

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері мобілізаційної та оборонної роботи:

3.1.1. Планує, організує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території міста.

3.1.2. Організує розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм(планів) мобілізаційної підготовки, здійснює методичне та інформаційне забезпечення цієї роботи.

3.1.3.  Забезпечує на території міста виконання підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності, мобілізаційних завдань(замовлень).

3.1.4.  Під час оголошення мобілізації здійснює заходи щодо переведення міської ради та її виконавчих органів і господарства міста на  роботу в умовах особливого періоду.

3.1.5.  Керує мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності.

3.1.6.  У разі неспроможності(банкрутства) підприємств, установ і організацій, які виконують мобілізаційні завдання(замовлення), здійснює заходи щодо передачі цих завдань(замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території міста.

3.1.7.  Організує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти й у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально – технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційного плану.

3.1.8.  Забезпечує організацію військового обліку військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних.

3.1.9.  Забезпечує надання військовому комісаріату району відомостей про реєстрацію, банкрутство(ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

3.1.10.  Сприяє Ужгородському військовому комісаріату у його роботі по підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних та спеціальних військових зборів та під час мобілізації.

3.1.11.  Одержує від підприємств, установ, організацій міста необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань(замовлень) з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та в особливий період.

3.1.12.  Забезпечує на території міста виконання законів України та інших нормативно – правових актів з питань мобілізаційної  підготовки та мобілізації.

3.1.13.  Вирішує питання щодо управління підприємствами, установами, організаціями міста у разі втрати зв’язку під час мобілізації та у воєнний час.

3.1.14.   Готує щорічний звіт про  мобілізаційну підготовки міста.

3.1.15. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних по місту Чоп, забезпечує контроль за станом військового обліку і призовників в  управліннях, відділах міської ради та підприємствах комунальної форми власності.

3.1.16.  Сприяє Ужгородському військовому комісаріату в організації призову громадян на строкову військову та альтернативну службу, а також службу за контрактом.

3.1.17.  В межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень спрямовує роботу на взаємодію з правоохоронними і контролюючими органами щодо профілактики і попередження правопорушень.

3.1.18. Взаємодіє у роботі по вирішенню питань щодо громадської безпеки, громадського порядку, боротьби із злочинністю, в тому числі з її організованими формами і корупцією, з відповідною комісією міської ради.

3.1.19. Посадові особи відділу у межах покладених на них обов’язків, є відповідальними особами, що обробляють та надають інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з питань, що віднесені до сфери їх компетенції.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері техногенно-екологічної безпеки та та надзвичайних ситуацій:

3.2.1.Координує діяльність Чопської міської ради та її виконавчого  комітету, установ, організацій   і   підприємств,   пов’язану   з   виконанням   комплексу   робіт   з   ліквідації надзвичайної    ситуації,    забезпечення    життєдіяльності    постраждалого    населення, функціонування  об’єктів  соціальної,  комунально-побутової,  промислової та аграрної сфери, проведення відбудовних робіт.

3.2.2. Визначає першочергові заходи щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації.

3.2.3.Організовує роботу з ліквідації надзвичайної ситуації та визначає комплекс заходів щодо ліквідації її наслідків.

3.2.4. Залучає до проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та відбудовних робіт відповідні аварійно-рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування.

3.2.5. Вносить до обласної державної адміністрації та Чопської міської ради, її виконавчого комітету    пропозиції    стосовно    виділення    додаткових    коштів    для  здійснення першочергових заходів з ліквідації надзвичайної ситуації.

3.2.6. Вивчає ситуацію, що склалася, та готує інформацію МНС, керівництву Чопської міської ради та її виконавчому комітету про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію,причини її виникнення та хід відбудовних робіт.

3.2.7. Організовує роботу, пов’язану з визначенням розміру збитків унаслідок надзвичайної ситуації, та затверджує відповідні акти.

3.2.8. Організує інформування населення про стан справ, наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації та правила поведінки.

3.2.9. Організує проведення моніторингу стану довкілля на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації.

3.2.10. Здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації.

3.2.11. Вносить керівництву Чопської міської ради та її виконавчого комітету пропозиції про заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведенні відбудовних робіт.

3.2.12. Організує надання допомоги потерпілим та сім’ям загиблих унаслідок надзвичайної ситуації.

3.2.13. Виконує інші необхідні  функції з ліквідації надзвичайної ситуації у межах своїх повноважень.

3.2.14. Відділ в частині функцій по виконанню режимно-секретної роботи забезпечує дотримання в органам місцевого самоврядування вимог відповідного законодавства

4. Права відділу

 4.1. Відділ має право:

4.1.1  Готувати і доводити обов’язкові вказівки для виконання підприємствам, що належать до комунальної форми власності, щодо провадження в життя рішень з питань планування та  забезпечення мобілізаційної підготовки.

4.1.2.  Одержувати в установленому порядку від підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.3  Перевіряти і визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонного характеру та мобілізаційної підготовки підприємств, установ і організацій міста.

4.1.4. Залучати спеціалістів управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівника) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.5. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ і організацій міста інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.6.  Порушує в установленому порядку перед міським головою питання про притягнення до відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій комунальної власності за неналежне виконання покладених на них обов’язків.

4.1.7. Вносити на розгляд міського голови проекти розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

4.1.8. Вимагати від працівників міської ради та її структурних підрозділів неухильного виконання вимог з питань забезпечення охорони державної таємниці.

4.1.9. Перевіряти і контролювати у міській раді та її структурних підрозділах дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в

4.1.10.  Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у міській раді та її структурних підрозділах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.1.11. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами  міської ради, іншими державними органами, Управлінням Служби Безпеки України в Закарпатській області, та державними органами, які виконують окремі функції у сфері захисту державної таємниці відповідно до їх повноважень.

4.1.12. Залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи працівників структурних підрозділів Чопської міської ради та її виконавчого комітету, обласних управлінь, установ організацій та підприємств.

4.1.12. Утворювати у разі потреби для опрацювання окремих питань, що належать до його компетенції, робочі групи із залученням до них відповідних спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

5. Відповідальність

5.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь