Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Службу у справах дітей Чопської міської ради

Додаток 
до рішення
25 сесії 
VI скликання
Чопської міської ради

від 26 грудня 2013 р. № 6


Положення
про Службу у справах дітей Чопської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Виконавчого комітету Чопської міської ради (далі – Служба) є структурним підрозділом Виконавчого комітету Чопської міської ради.

1.2. Структура та чисельність працівників служби затверджується Чопською міською радою.

1.3. Служба  підзвітна та підконтрольна Чопській міській раді, структурному підрозділу Закарпатської обласної державної адміністрації у справах дітей, підпорядкована Виконавчому комітету Чопської міської ради та міському голові.

1.4. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, голови Закарпатської обласної держадміністрації, рішеннями Чопської міської ради та її Виконавчого комітету, актами Чопського міського голови та іншими нормативними актами.

1.5. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

1.6. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міських головою.

1.7. Начальник Служби:

1.7.1. Здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

1.7.2. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, доручення тощо організовує і контролює їх виконання.

1.8. Утримання Служби здійснюється відповідно до законодавства.

1.9. Фонд оплати праці працівників Служби затверджуються міським головою.

1.10. Матеріально-технічне забезпечення Служби здійснює міська рада.

 2. Завдання та функції

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Реалізація на території міста державної політики з питань   соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами  виконавчої  влади,  підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.1.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та
безпритульності.

2.1.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.1.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.1.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.1.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного  типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.1.8. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським  організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги,  консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.9. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.1.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів,  організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій  бездоглядності  та  безпритульності, вчинення дітьми правопорушень.

2.1.11. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території міста  становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та   безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Служба, відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Організовує розроблення і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і  духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

2.2.3. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

2.2.4. Подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.2.5. Є розробником проектів нормативно-правових та інших актів Чопської міської ради її виконавчого комітету та Чопського міського голови.

2.2.6. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

2.2.7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах ДПтС, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

2.2.8. Разом з відповідними структурними підрозділами міськвиконкому,  науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

2.2.9. Надає організаційну і методичну допомогу притулкам для  дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.

2.2.10. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та  безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.11. Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованих на подолання  дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

2.2.12. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.2.13. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

2.2.14. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

2.2.15. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але  не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

2.2.16. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

2.2.17. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

2.2.18. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

2.2.19. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

2.2.20. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

2.2.21. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції через засоби масової інформації.

2.2.22. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

3. Права

3.1. Служба має право:

3.1.1. Порушувати клопотання, що належать до її компетенції, перед органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими та іншими особами, громадянами.

3.1.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових та інших осіб, громадян щодо порушених клопотань.

3.1.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.1.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

3.1.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

3.1.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

3.1.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

3.1.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та справи з усиновлення дітей.

3.1.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних   установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.1.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.1.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав   дітей, їх бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень ними, і вживати заходи до усунення таких причин.

3.1.12. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових та інших осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді.

3.1.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з  науковими установами, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями  громадян   і благодійними організаціями.

3.1.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

3.1.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

3.1.16. Визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і  закладів соціального захисту для дітей;

3.1.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.1.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи.

3.1.19. Вживати заходів для соціального захисту дітей.

 4. Заключні положення

4.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться органом який його затвердив.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь