Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про управління

Додаток № 1
до рішення 13 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
від 23.02.2022 № 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради    (далі ‒ Управління) є структурним підрозділом Чопської міської ради, який утворюється міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, і підпорядковується міській раді та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень – підконтрольний департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами, відповідних міністерств та державних комітетів України, розпорядженнями Закарпатської облдержадміністрації, наказами відповідних департаментів та управлінь Закарпатської облдержадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління фінансується за рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються Чопською міською радою за рекомендаціями відповідних міністерств та державних комітетів України.

1.4. Управління у своєму підпорядкуванні має структурний підрозділ – відділ бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

1.5.Структура та чисельність працівників Управління складаються за рекомендаціями відповідних міністерств та державних комітетів України та затверджується міською радою за поданням начальника Управління.

1.6. Управління є неприбутковою організацією, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.7. Начальник Управління та його працівники, в межах покладених обов’язків та на підставі Положення, є відповідальними особами, які обробляють та надають з інформацію з питань, віднесених до їх компетенції, та відповіді на запити громадян відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

1.8. Відповідальні особи несуть персональну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог закону України “Про доступ до публічної інформації”.

1.9. Начальник Управління та його працівники при здійсненні своїх повноважень в межах компетенції дотримуються вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

2. Основні завдання Управління

2.1. У галузі освіти.

Реалізація державної політики в галузі освіти на території  Чопської міської територіальної громади.

Аналіз стану освіти в Чопській міській територіальній громаді, прогнозування розвитку дошкільної та загальної середньої освіти, удосконалення мережі закладів згідно з освітніми потребами громадян.

Розробка та організація виконання програми розвитку освіти Чопської міської територіальної громади.

Створення умов для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти.

Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Базового компонента дошкільної освіти, Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти підпорядкованими закладами Чопської міської територіальної громади.

Здійснення моніторингу якості освіти у закладах освіти Чопської міської територіальної громади, які є комунальною власністю громади, організація фінансового забезпечення, зміцнення їх матеріальної-технічної бази, координація їх діяльності.

Сприяння розвитку самоврядування у закладах освіти Чопської міської територіальної громади.

Комплектування закладів освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі підпорядкованих закладів Чопської міської територіальної громади.

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу у підпорядкованих закладах Чопської міської територіальної громади.

Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

2.2. Основні завдання Управління у галузі культури.

Забезпечення на території Чопської міської територіальної громади реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини.

Здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері культури.

Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, що діють на території Чопської міської територіальної громади.

Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури, організація її матеріально-технічного забезпечення.

Контроль за дотриманням законодавства в галузі надання послуг закладами культури Чопської міської територіальної громади.

Керівництво закладами культури Чопської міської територіальної громади, які є комунальною власністю громади, організація фінансового забезпечення, зміцнення їх матеріальної-технічної бази, координація їх діяльності.

Комплектування закладів культури працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав вихованців закладів культури Чопської міської територіальної громади.

Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері культури.

2.3. Основні завдання Управління з питань молоді.

Забезпечення на території Чопської міської територіальної громади реалізації державної політики з питань молоді.

Виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

Сприяння діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.

Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей та молоді.

2.4. Основні завдання Управління з питань спорту.

Участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення її реалізації.

Розроблення концепції, комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, прогнозування та забезпечення їх реалізації.

Здійснення нагляду і контролю у сфері фізичної культури і спорту на території Чопської міської територіальної громади.

Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері надання послуг з фізичної культури та спорту.

Керівництво Чопською ДЮСШ, організація фінансового забезпечення та зміцнення її матеріальної-технічної бази, координація діяльності закладу.

Комплектування Чопської ДЮСШ тренерами, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення їх професійної кваліфікації, їх перепідготовка та атестація у порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав вихованців та працівників закладу.

Здійснення і розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.

Забезпечення підготовки та проведення спортивно-масових заходів.

Організація і проведення змагань та інших заходів серед широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури та спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського руху.

Розроблення заходів щодо зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази підпорядкованих закладів фізичної культури і спорту, утримання їх в належному стані, залучення спонсорської допомоги.

Контроль у межах своїх повноважень за діяльністю суб’єктів підприємництва, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність.

 3. Основні функції Управління.

Узагальнює мережу та здійснює керівництво підпорядкованими закладами освіти Чопської міської територіальної громади.

Здійснює управління закладами освіти Чопської міської територіальної громади.

Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

Здійснює в межах своєї моніторинг якості освіти у підпорядкованих закладах освіти.

Готує проекти рішень про закріплення за закладами освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради щодо відкриття класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

Вносить пропозиції до міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів та об’єднань, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

Погоджує проекти будівництва підпорядкованих закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

Займається організацією нормативно-правового забезпечення закладів загальної середньої та дошкільної освіти Чопської міської територіальної громади.

Контролює дотримання підпорядкованими закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками територіальної громади повної загальної середньої освіти.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у закладах освіти Чопської міської територіальної громади.

Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у  закладах освіти громади.

Організовує навчально-методичне забезпечення підпорядкованих закладів.

Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; погоджує робочі навчальні плани закладів загальної середньої освіти; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними підпорядковані заклади.

Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти громади.

Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

Організовує підготовку підпорядкованих закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень.

Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти територіальної громади та забезпечення їх соціального захисту.

Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти територіальної громади.

Координує роботу закладів освіти, пов’язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.

Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах загальної середньої освіти  професійної орієнтації учнів.

Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджету Чопської міської територіальної громади.

Вносить пропозиції щодо організації безоплатного (медичного обслуговування дітей та учнів закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процессу.

Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в Чопській міській територіальній громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти  (не рідше ніж один раз на рік).

Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

Веде облік пам’яток, історії та культури, що знаходяться на території Чопської міської територіальної громади.

Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, формуванню естетичних смаків населення.

Вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до вимог чинного законодавства.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій.

Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

Розробляє і подає на розгляд міській раді пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді.

Готує і подає в установленому порядку статистичну звітність.

Сприяє наданню фінансової підтримки для виконання програм дитячих, молодіжних та інших громадських організацій і благодійних фондів.

Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей та молоді.

Впроваджує прогресивні форми виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Удосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з питань організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей та молоді.

Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, в тому числі і через друковані та інші засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну діяльність.

Бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту, забезпечує її реалізацію та здійснює загальне керівництво розвитком фізичної культури і спорту, сприяє розвитку олімпійського руху.

Розробляє комплексну та цільову програми розвитку фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією, розробляє і подає у встановленому порядку на розгляд міській раді проекти, плани розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

Здійснює облік підприємств та організацій, що займаються фізкультурно-спортивною діяльністю в Чопській міській територіальній громаді, аналізує її ефективність.

Забезпечує контроль за дотриманням суб’єктами фізкультурно- спортивної діяльності чинного законодавства України, розглядає скарги, пропозиції та звернення громадян щодо недоліків у роботі, поліпшення діяльності і вжиття необхідних заходів з метою їх усунення.

Організовує роботу з питань будівництва, реконструкції спортивних об’єктів, утримання їх у належному стані.

Сприяє збереженню існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, груп, розвитку масового спорту.

Вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення.

Перевіряє стан роботи з фізичної культури та спорту в закладах громади.

Порушує клопотання про нагородження фахівців фізичної культури і спорту нагородами та присвоєння їм почесних звань.

Вживає заходи до забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів і фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

Сприяє створенню цільових благодійних фондів, надає організаційну і консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об’єднань.

Займається організацією фінансового забезпечення  закладів освіти, культури та спорту Чопської міської територіальної громади.

Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, культури та спорту, які перебувають у комунальній власності громади, аналізує їх використання.

Погоджує статути закладів освіти, культури і спорту, готує їх до реєстрації у Чопській міській раді та органах державної статистики.

Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників підпорядкованих закладів освіти, культури і спорту територіальної громади.

4. Права Управління.  

Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти, культури і спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів культури і спорту.

Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації підпорядкованих закладів і установ.

Скликати міські, у тому числі щороку, серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

Вносити міській раді пропозиції щодо фінансування закладів освіти і культури, брати безпосередню участь у формуванні бюджету міста з цих питань.

Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі управління та підпорядкованих закладів.

Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти та культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Погоджувати батьківську плату за навчання в Чопській музичній школі на всіх інструментах і відділах відповідно до прийнятого рішення Ради школи.

5. Керівництво Управління

Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Начальник управління, представляючи інтереси Чопської міської територіальної громади в галузі освіти, культури, з питань молоді і спорту, знаходиться у відносинах з юридичними та фізичними особами.

Здійснює керівництво діяльністю управлінням, забезпечує виконання покладених на нього завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників управління.

Затверджує функціональні обов’язки працівників Управління.

Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.

Видає у межах компетенції Управління накази, організовує і контролює їх виконання.

Призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів освіти, культури та спорту, відповідно до вимог чинного законодавства.

Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Управління, керівників та працівників закладів освіти і культури.

Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, штатний розпис Управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Управління.

Погоджує статути, положення, навчальні плани, програми напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання тощо, що надаються закладами освіти, культури і спорту Чопської міської територіальної громади.

Затверджує штатні розписи закладів освіти, культури і спорту Чопської міської територіальної громади.

Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження працівників освіти, культури і спорту Чопської міської територіальної громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, культури і спорту.

Накази начальника відділу Управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником відповідного управління або департаменту обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника Управління і за погодженням з начальниками відповідних управлінь або департаментів Закарпатської облдержадміністрації.

При Управлінні створюється колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Управління. Рішення Колегії впроваджуються в життя наказами начальника Управління.

Управління в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з відповідними підрозділами міськвиконкому та управліннями і департаментами Закарпатської облдержадміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території Чопської міської територіальної громади, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 6. Інші питання діяльності Управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади та інших джерел, передбачених (не заборонених) законом. Кошторис та штатний розпис Управління в межах коштів, передбачених на ці цілі, розробляється і затверджується начальником Управління та погоджується міським головою.

6.2.  Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у даному Положенні.

6.3. Заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів Управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

6.5.  Майно Управління є комунальною власністю Чопської міської територіальної громади і належить Управлінню на правах оперативного управління.  У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Управління його активи та майно повертаються Чопській міській раді.

6.6. Юридична адреса Управління: Закарпатська область, місто Чоп, вулиця Миру, 13 А.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь