Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про електронні петиції в Чопській міській територіальній громаді

Додаток 4
до Статуту Чопської міської
територіальної громади

 

Положення
про електронні петиції в Чопській міській територіальній громаді

 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Право на подання електронної петиції

1.1. Громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають право звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до їх функціональних обов’язків шляхом подання електронних петицій.

 Глава 2. Електронна петиція

2.1. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення, розміщеного на офіційному веб-порталі Чопської міської ради (http://petition.chop-rada.gov.ua/) в мережі Інтернет або  порталі громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, яке за умови набрання необхідної кількості підписів на його підтримку, обов’язкове до розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.

2.2. Порядок подання і розгляду електронних петицій в Чопській міській територіальній громаді визначається Законом України «Про звернення громадян» та цим Положенням, яке є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади.

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

Глава 1. Вимоги до електронної петиції

1.1. Предметом електронної петиції можуть бути будь-які питання, віднесені до компетенції відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

1.2. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:

1.2.1. Найменування органу чи посадової особи, до якої подається петиція.

1.2.2. Прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса особи, що подає петицію (ініціатора).

1.2.3. Суть звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та вирішення.

1.3. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

1.4. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт і послуг.

Глава 2. Ініціатор подання електронної петиції

2.1. Ініціатором подання електронних петицій (далі – ініціатор) може бути громадянин України, зареєстрований на території Чопської міської територіальної громади.

Глава 3.  Подання електронної петиції

3.1. Для створення електронної петиції її ініціатор заповнює спеціальну форму та розміщує текст петиції на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет або на порталі громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

3.2. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних.

3.3. Електронна петиція оприлюднюється на веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет  впродовж 3 робочих днів з моменту надсилання її ініціатором.

3.4. У разі невідповідності електронної петиції вимогам пунктів  1.2 і 1.4 глави 1 розділу ІІ  цього Положення оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється ініціатору не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

3.5. Відповідальна особа направляє ініціатору повідомлення про оприлюднення або мотивовану відмову в оприлюдненні петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

3.6. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю ж петицію повторно.

Глава 4. Збір підписів на підтримку електронної петиції

4.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет або  порталі громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції є датою початку збору підписів на її підтримку.

4.2. Чопська міська рада або громадське об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, зобов’язані забезпечити:

4.2.1. Безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів.

4.2.2. Електронну реєстрацію громадян для підписання петиції.

4.2.3. Недопущення автоматичного введення інформації, в тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина.

4.2.4. Фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

4.3. Збір підписів здійснюється на офіційному веб-порталі Чопської міської ради  в мережі Інтернет або  на порталі громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

4.4. Для підтримки петиції учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу.

4.5. Підписи, надіслані від однієї і тієї ж особи, з однієї і тієї електронної адреси, визнаються відповідальною особою недійсними та не враховуються при підрахунку підписів, про що відповідальна особа  повідомляє такого учасника на його електронну адресу.

4.6. Для розгляду електронної петиції органом або посадовою особою, якій вона подана, необхідно. щоб на її підтримку було зібрано не менше 40 підписів  впродовж не більше 30 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

Глава 1. Реєстрація петиції та направлення її на розгляд

1.1. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка впродовж установленого строку набрала 40 підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу або посадовій особі, яким адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

1.2. Впродовж 1 робочого дня з моменту набрання на офіційному веб-порталі Чопської  міської ради в мережі Інтернет 40 підписів на підтримку електронної петиції, або надходження електронної петиції від громадського об’єднання, що здійснювало збір підписів на її підтримку, така петиція реєструється в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» виконавчим органом міської ради, відповідальним за прийом документів, та невідкладно передається на розгляд відповідному органу чи посадовій особі.

1.3. Інформація про початок розгляду електронної петиції оприлюднюється на офіційному веб-порталі Чопської міської ради  в мережі Інтернет не пізніш як через  3 робочих дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через  2 робочих дні після отримання такої петиції.

1.4. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, реєструється та розглядається в порядку, передбаченому для розгляду звернень громадян.

Глава 2. Строк розгляду петиції

2.1. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

2.2. Якщо петиція подана для розгляду на засіданні ради, виконавчого комітету ради або містить клопотання щодо її розгляду на громадських слуханнях, строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких засідань, слухань відповідно до вимог законодавства.

2.3. У випадку, передбаченому пунктом 2.2  цієї глави, інформація про дату розгляду електронної петиції надсилається її ініціатору на електронну адресу, вказану під час реєстрації, та публікується на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет.

Глава 3. Розгляд електронної  петиції

3.1. Електронна петиція після її реєстрації розглядається органом або посадовою особою, яким вона подана. На розгляд запрошується ініціатор, якому надається право представити свою електронну петицію. Ініціатор може делегувати  право представляти свою електронну петицію представнику.

3.2. Якщо електронна петиція, подана на розгляд міській раді або виконавчому комітету міської ради, секретар міської ради або керуючий справами виконавчого комітету міської ради відповідно, дає доручення виконавчому органу міської ради, до компетенції якого належить розгляд порушених у петиції питань, підготувати проект рішення міської ради чи виконавчого комітету міської ради, що може бути прийняте за результатами розгляду електронної петиції з метою вирішення питань, порушених у петиції, чи врахування поданих у ній пропозицій.

3.3. Рада організовує і проводить громадські слухання щодо електронної петиції, якщо таке клопотання міститься у відповідній електронній петиції, в порядку, визначеному Статутом територіальної громади Чопської міської територіальної громади.

3.4. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

3.5. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет, а також надсилається у письмовому вигляді ініціатору електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь