Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Управління Центр надання адміністративних послуг

1. Загальні положення

1.1. Управління Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради (далі – Управління ЦНАП) є структурним підрозділом Чопської міської ради у вигляді управління, без статусу юридичної особи, в якому надаються адміністративні послуги згідно визначеного Переліку.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Управління ЦНАП, приймається Чопською міською радою (далі – Рада).

1.3. Управління ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради, розпорядженнями голови міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 2. Основні завдання Управління ЦНАП

2.1. Основними завданнями Управління ЦНАП є:

1) організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4) надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

5) вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

6) використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

2.2. В Управлінні ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

 3. Права Управління ЦНАП

3.1. Управління ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками районного Управління ЦНАП, інших ОТГ в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 4. Структура Управління ЦНАП

4.1. Управління ЦНАП очолює начальник на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва Управління ЦНАП та відповідальності за організацію його діяльності.

4.2. У складі Управління ЦНАП функціонують наступні структурні підрозділи:

4.2.1. Відділ надання адміністративних послуг. Відділ складається із начальника відділу, адміністраторів.

4.2.2. Відділ державної реєстрації нерухомості, бізнесу та реєстрації місця проживання. Відділ складається із начальника відділу, державних реєстраторів, спеціалістів.

4.3. Начальники відділів Управління ЦНАП відповідальні за роботу підпорядкованих їм відділів та виконують обов’язки відповідно до положень про відділи та посадових інструкцій.

4.4. В період відсутності начальника Управління ЦНАП його обов’язки виконує начальник відділу надання адміністративних послуг або інша особа згідно з розпорядженням міського голови.

4.5. Виконання обов’язків відсутніх працівників здійснюється на підставі  розпорядження міського голови.

4.6. Начальник,  начальники відділів, адміністратори, державні реєстратори, спеціалісти  Управління ЦНАП призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

 5. Повноваження начальника Управління ЦНАП

5.1. Начальник Управління діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на Управління ЦНАП:

 – здійснює керівництво роботою Управління ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

 – організовує діяльність Управління ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Управління ЦНАП;

 – координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників Управління ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 – організовує інформаційне забезпечення роботи Управління ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу Управління ЦНАП;

- сприяє створенню належних умов праці в Управлінні ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

 – розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; державних реєстраторів та інших працівників Управління ЦНАП;

 – може здійснювати функції адміністратора;

 – виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Управління ЦНАП;

- представляє Управління ЦНАП при взаємодії з представниками  ЦНАП райдержадміністрації, іншими громадами;

- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову Управління ЦНАП.

 6. Загально-організаційні питання

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в  Управлінні ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи Чопської міської ради, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

- надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- інформувати начальника Управління ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

- порушувати клопотання перед начальником Управління ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Управління ЦНАП;

- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Управління ЦНАП.

6.5 Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори Управління ЦНАП.

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори Управління ЦНАП.

6.8. За рішенням органу, який утворив Управління ЦНАП, в ньому також  може здійснюватися:

- прийняття звітів, декларацій, скарг;

- надання консультацій;

-прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- довідок.

6.9. Час прийому суб’єктів звернень в Управлінні ЦНАП становить не менш як п’яти днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через Управління Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради, але не менше, ніж 40 годин на тиждень. Управління ЦНАП не рідше ніж як один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години. За рішенням органу, що утворив Управління ЦНАП, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

6.10. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.

6.11. У приміщенні, де розміщується Управління ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку, термінали самообслуговування, POS-термінали).

6.12. Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом (посадовою особою),  що утворив Управління ЦНАП, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

6.13. У приміщенні Управління ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів Чопської міської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.14. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь