Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про управління

Додаток
до рішення 28 сесії 7 скликання
Чопської міської ради
від 14.03.2018 р. № 13

 

                                          

Положення
про Управління праці та соціального захисту населення чопської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради  (далі – управління), скорочена назва УПСЗН  Чопської міської ради є структурним підрозділом Чопської міської ради, що утворюється нею, підзвітне і підконтрольне Чопській міській раді, міському голові,  а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольним Департаменту соціального захисту Закарпатській обласній державній адміністрації, та Мінсоцполітики.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Мінсоцполітики, розпорядженнями та дорученнями міського голови, директора департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА, голови обласної держадміністрації, голови обласної ради, актами Чопської міської ради та її виконавчого комітету, а також положенням про управління.

1.3.Структура та чисельність працівників Управління, Положення про Управління затверджуються Чопською міською радою.

1.4. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади Чопським міським головою.

1.5. Начальники Відділів, які є у складі Управління, є заступниками начальника Управління.

1.6. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає міський голова .

1.7. Управління неприбуткова установа, є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

1.8. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Чопської міської ради, підприємствами, установами та організаціями міста.

1.9. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття за ініціативою начальника Управління, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 2. Основні завдання Управління

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально – трудових відносин, оплати і належних умов праці, ефективного співробітництва з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

2.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

2.3. Призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

2.4. Організація соціального обслуговування населення,  у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

2.5. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

2.6. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

2.7 Соціальна та професійна адаптація учасників АТО

2.8 Контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством та накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

2.9 Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення: дітей (оздоровлення та відпочинок), внутрішньо переміщених осіб,  сімей з дітьми, багатодітних.

2.10. Запобігання насильству в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання  програм та заходів в цієї сфері

2.11 Ведення справ щодо  опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами .

2.12 Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат.

2.13 Реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” та „Про жертви нацистських переслідувань;

3. Управління відповідно до визначених повноважень:

3.1.  Організовує виконання Конституції і законів України, актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, Закарпатської обласної державної адміністрації, міського голови, рішень Чопської міської ради та її виконавчого комітету та здійснює контроль за їх реалізацією;

3.2. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності законодавства про працю ;

3.3.  Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм  соціально – економічного розвитку;

3.4.   Вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

3.5.  Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

3.7. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету Чопської   міської ради та рішень Чопської  міської ради;

3.8.  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові, статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

3.9.  Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.10.  Готує (бере участь у підготовці) проектів угод у межах своїх повноважень;

3.11.  Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

3.12.  Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної ради та депутатів міської ради ;

3.13.  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

3.14.  Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

3.15. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.16. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.17.  Забезпечує захист персональних даних;

3.18. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

3.19  У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- розробляє (бере участь у розробленні) програми зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством

- накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

- забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової служби);

3.20. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

-  організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення тощо;

- здійснює призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- здійснює призначення та виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

- здійснює призначення та виплату щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

-  здійснює призначення та виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”;

- бере участь у роботі комісій, утворених при раді, виконавчому комітеті з питань соціального захисту населення;

- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

- проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

- здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

- формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

- проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

-  організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

-  надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг;

- здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

-  організовує роботу  державного соціального інспектора;

3.23.    У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

- організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

- організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також  здійснює виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

 – організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України;

- аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань;

- видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства;

- організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

3.24 У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

-  сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- подає пропозиції під час формування проекту місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення, на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-  сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

- сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-   вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

3.25. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:

- здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

-   здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів  відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

-  здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації;

- інформує службу зайнятості про інвалідів, які виявили бажання працювати;

-  бере участь у створенні безперешкодного середовища для мало мобільних категорій населення;

3.26. Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї,  забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей,  з питань запобігання насильству в сім’ї;

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання програм та заходів, щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову методичну та організаційну допомогу з питань гендерної рівності ;

- забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми;

- забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

-  вносить пропозиції обласній державній адміністрації про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

- забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

- інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі  через засоби масової інформації;

- здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 4. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2.  Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи у сфері соціального захисту населення;

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари  з питань, що належать до їх компетенції.

4.6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, органами, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 5. Відповідальність працівників Управління

5.1. Працівники Управління  несуть відповідальність за:

5.1.1. неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією;

5.1.2. вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

5.1.3. розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала їм відома при виконанні посадових обов’язків.

5.2. Працівники Управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення та Посадової інструкції у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники Управління звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників Управління, і працівники Управління вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

5.3. Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

5.4. Працівники Управління повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів, повідомити керівництво про настання і припинення форс-мажорних обставин.

5.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення обставин непереборної сили позбавляє працівників Управління права посилатися на дані обставини.

5.6. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

 6. Заключні положення

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, передбачених (не заборонених) законом.

6.2.  Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у даному Положенні.

6.3 Заборонено розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.4. Управління є неприбутковою юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

6.5.  Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Чоп і належить Управлінню на правах оперативного управління. В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Управління його активи та майно повертаються Чопській міській раді.

6.6.  Місце знаходження Управління: 89502, Закарпатська обл., місто Чоп, вул. Залізнична, будинок 1.

6.7.  Припинення діяльності Управління здійснюється рішенням Чопської міської ради або у встановленому порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.8. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття за ініціативою начальника Управління, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь