Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ архітектури та містобудування

 Додаток
до рішення 7 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
від 31.08.2021 № 34

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ архітектури та містобудування
Чопської міської ради

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ архітектури та містобудування Чопської міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Чопської міської ради, підзвітний та підконтрольний міській  раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові та  заступнику міського голови   згідно  розподілу обов’язків.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу приймається Чопською міською радою.

1.3. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

1.4. Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством розвитку громад та територій України, а також цим Положенням та іншими актами.

1.5. Відділ є структурним підрозділом міської ради без права юридичної особи, має печатку із зображенням Державного Герба України та свої найменуванням, власні бланки. Відділ не має рахунків в установах банку та держказначейства.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням Відділу є:

1) забезпечення  виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови та здійснення контроль за їх реалізацією та виконанням;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування,  архітектури та розвитку інфраструктури на території Чопської міської ради;

3) аналіз стану містобудування на території Чопської міської територіальної громади, організація, розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів, його складових частин, іншої містобудівної документації;

4) забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури,  національних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації.

2.2. У сфері містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

1) приймає участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури, подає до міської ради пропозиції з цих питань;

2) веде облік забезпеченості містобудівною документацією на території Чопської міської територіальної громади, вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

3) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до міської ради висновки з цих питань;

4) розробляє та подає до міської ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-громадських, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури;

5) координує та контролює на території Чопської міської ради  виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

6) надає містобудівні умови та обмеження на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту у порядку, визначеному законодавством України;

7) надає забудовникам будівельні паспорти забудови земельної ділянки на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, дачних, садових будинків, господарських будівель та споруд;

8) оформляє в установленому законодавством порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

9) регулює в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством діяльність з розміщення зовнішньої реклами та надання дозволу на її розміщення на території Чопської міської територіальної громади;

10) здійснює діяльність в межах компетенції з присвоєння, змінення, коригування та анулювання адреси об’єктам нерухомого майна;

11) надає в межах своїх повноважень викопіювання з топографічної основи населених пунктів для містобудівних потреб згідно з діючим законодавством;

12) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

13) координує діяльність суб’єктів містобудування та вносить пропозиції міській раді щодо комплексного розвитку територій, забудови на території Чопської міської ради, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

14) організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних матеріалів;

15) створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

16)  інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку Чопської міської ради, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України;

17) забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості, оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

18) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

19) організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

20) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

21) бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

22) в межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, видає накази з основної діяльності відділу;

23) виконує всі інші функції у містобудівній сфері та галузі розвитку інфраструктури відповідно до чинного законодавства.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

 3.1.Відділ має право:

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції  Відділу;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення роботи Відділу.

3.2.Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада, яка провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 4КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Керівником відділу є начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

4.2. Начальник відділу:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю відділу;

2) розробляє Положення про відділу, посадові інструкції працівників відділу, у разі потреби – зміни і доповнення до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

3) координує роботу відділу з іншими виконавчими органами міської ради;

4) забезпечує в межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

5) підтримує зв’язки з відповідними секторами, відділами та управліннями інших міських (селищних, сільських) рад з питань обміну досвідом;

6) бере участь у засіданнях Чопської міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського  голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу;

7) розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу;

8) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Відділі;

9) виконує інші доручення керівництва міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.

5.2. Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків, за дотримання внутрішнього трудового розпорядку.

 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Статус посадових осіб Відділу визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6.2.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.3.Структура Відділу визначається штатним розписом, який затверджується міською радою.

6.4. На посади працівників Відділу призначаються особи з рівнем кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування.

6.5. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

6.6. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Чопської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

6.7. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь