Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про громадські слухання в Чопській міській територіальній громаді

Додаток 3
до Статуту Чопської міської
територіальної громади

 

Положення
про громадські слухання в Чопській міській територіальній громаді

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування територіальної громади, їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

1.1. Територіальна громада (далі – громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Чопської міської ради, службовими особами виконавчих органів ради, Чопським міським головою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування громади, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Глава 2. Правове регулювання громадських слухань

2.1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням, яке є додатком та невід’ємною частиною Статуту Чопської міської територіальної громади, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Глава 3. Принципи громадських слухань

3.1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.

3.2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у пункті 2.4 глави 2 розділу ІІІ  цього Положення.

3.3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.

3.4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”), можуть розповсюджуватись в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

3.5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.

3.6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

3.7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

3.8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

Глава 4. Предмет громадських слухань

4.1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування територіальної громади, у тому числі, але не обмежуючись цим:

4.1.1. Проєкти нормативно-правових актів міського голови, ради, виконавчих органів ради.

4.1.2. Проєкти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді.

4.1.3. Звіти, доповіді чи інформація про роботу міського голови, депутатів ради, виконавчих органів ради, міської ради, її секретаря, керівників виконавчих органів ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.

4.1.4. Звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування.

4.1.5. Інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців міста, села, кварталу, вулиці, будинку (-ків).

4.1.6. Проєкти містобудівної документації.

4.1.7. Інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в главі 1 розділу 2 цього Положення.

Глава 5. Види громадських слухань

5.1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються всіх жителів громади або частини жителів громади.

Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Глава 1. Ініціатори громадських слухань

1.1. Ініціатором громадських слухань може бути:

  • відповідна кількість мешканців громади чи її частини (села, міста, вулиці (-ць), будинку (-ків) відповідно до розрахунку, передбаченого пунктами 2, 3 цієї статті;
  • об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію громади чи її частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;
  • міський голова,  не менше як 1/5 загального складу ради, староста на старостинському окрузі.

1.2. Ініціювати слухання всієї територіальної громади або міські громадські слухання можуть не менше як 100 жителів громади.

1.3. У разі проведення громадських слухань у межах одного села чи міста необхідною кількістю є не менше як 40 жителів цього села або міста.

1.4. У разі проведення громадських слухань у менших частинах громади (вулиці (-ць), багатоквартирному будинку (-ків) для ініціювання громадських слухань необхідною кількістю є не менше як 20 жителів громади,  які проживають на цій території.

Глава 2. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

2.1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я міського голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України “Про звернення громадян”, згідно із зразком, поданим у додатку 1 до цього Положення.

2.2. У письмовому зверненні зазначаються:

2.2.1. Предмет громадських слухань (проблема, питання, проєкт рішення та інше), що пропонується до розгляду.

2.2.2. Прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі).

  • Дата, час та місце запланованих громадських слухань.

2.2.4. Прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора.

2.2.5. Список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).

2.3. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

Глава 3. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань

3.1. Впродовж 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або виконавчий орган ради приймає одне з таких рішень:

3.1.1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Реєстрі інструментів громадської участі у територіальній громаді, що ведеться відповідно до додатка 2 до цього Положення.

3.1.2. Повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до  пункту 3.3 цієї глави.

3.1.3. Відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до пункту 3.5 цієї глави.

3.2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі у територіальній громаді, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.

3.3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

3.3.1. Не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачених Законом України “Про звернення громадян” і  глави 2 розділу ІІ цього Положення.

3.3.2. Звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

3.3.3. Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

3.4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради впродовж 5 робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі, якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.

3.5. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

3.5.1. Запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування.

3.5.2.Звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

3.5.3. Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

3.6. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному  веб-порталі
Чопської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”)  впродовж 5 робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення.

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Глава 1. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань

1.1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженим виконавчим органом ради в співпраці з ініціатором громадських слухань.

1.2. Уповноважений виконавчий орган ради зобов’язаний організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в дату,  час і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти   ініціатора громадських слухань, але не пізніше 14 календарних днів від запропонованої дати.

1.3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженому виконавчому органу  ради.

Глава 2. Підготовка громадських слухань

2.1. Впродовж 5 робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.

2.2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

2.2.1. Предмет громадських слухань.

2.2.2. Дата, час, місце їх проведення.

2.2.3. Ініціатор громадських слухань.

2.2.4. Посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань.

2.2.5. Особи, що запрошуються на слухання.

2.2.6. Заходи з підготовки слухань.

2.2.7. Створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань.

2.2.8. Створення в разі необхідності експертних груп.

2.3. Громадські слухання призначаються, як правило, на не робочий день або не робочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини громади.

2.4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проєктів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних депутатських комісій, виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів міської ради і посадових осіб. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

2.5. Розпорядження міського голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному веб-порталі Чопської міської  ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”) впродовж 5 робочих днів з моменту його підписання та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертних груп (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

Глава 3. Організація громадських слухань ініціаторами

3.1. Якщо впродовж 5 робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом “мовчазної згоди”. Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє міського голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. Громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.

Глава 4. Інформування громади про проведення громадських слухань

4.1. Про організацію та проведення громадських слухань жителів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше 7 календарних днів до дня їх проведення.

4.2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет та на міських дошках оголошень. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості жителів громади.

4.3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань у приміщенні міської ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.

Глава 5. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

5.1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати міської ради, службовці її виконавчих органів,

представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, представник уповноваженого виконавчого органу ради, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.

5.2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 осіб. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

5.3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проєктів порядку денного та регламенту громадських слухань.

5.4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”) та можуть публікуватись в засобах масової інформації.

5.5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням міського голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

5.6. У разі, якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважений виконавчий орган ради у співпраці з ініціатором громадських слухань.

Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Глава 1. Учасники громадських слухань

1.1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не вмістило всіх бажаючих членів громади, за зверненням ініціативної групи міський голова призначає громадські слухання в порядку, передбаченому цим Положенням в іншому приміщенні.

1.2. На громадські слухання можуть бути запрошені:

1.2.1. Народні депутати України.

1.2.2. Депутати міської ради.

1.2.3. Представники органів виконавчої влади.

1.2.4. Представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території  міської ради.

1.2.5. Фахівці з питань, що є предметом громадських слухань.

1.2.6. Тощо.

Глава 2. Реєстрація учасників громадських слухань

2.1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.

2.2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.

2.3. Жителям громади, що мають право голосу,  під час реєстрації видають мандати для голосування.

Глава 3. Право голосу на громадських слуханнях

3.1. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні жителі громади, що зареєстровані в межах міста чи його окремої частини (кварталу, вулиці, будинку (-ків), на якій проводяться громадські слухання.

3.2. Решта жителів громади, які не проживають у межах відповідних частин міста, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

 Глава 4. Початок громадських слухань

4.1. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.

4.2. Зазначена в пункті 4.1 цієї глави уповноважена особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати міської ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій. Членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.

4.3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

4.4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.

4.5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

Глава 5. Порядок денний та регламент громадських слухань

5.1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі жителів громади з депутатами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

5.2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

5.3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

5.4. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:

5.4.1. Доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань.

5.4.2. Виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

5.4.3. Час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.

 5.5. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.

5.6. Не допускаються на громадських слуханнях розгляд та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за 7 днів до їх проведення.

Глава 6. Порядок проведення громадських слухань

6.1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

6.2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

6.3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

6.4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

6.5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують правоохоронні органи  та/або добровільні громадські формування з охорони громадського порядку та Державного кордону України.

 Глава 7. Висвітлення перебігу громадських слухань

7.1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводяться їх веб-трансляція та відео- або аудіозапис (за можливості). Протокол громадських слухань розміщується на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”)  впродовж 5 робочих днів після громадських слухань і має бути доступним для ознайомлення.

7.2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.

7.3. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

Глава 8. Прийняття рішення

8.1. За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ
РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 Глава 1. Протокол громадських слухань

1.1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.

1.2. Протокол має містити:

1.2.1. Дату, час і місце проведення громадських слухань.

1.2.2. Предмет громадських слухань.

1.2.3. Кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу.

1.2.4.  Виклад перебігу слухань.

1.2.4. Пропозиції, що були висловлені в ході слухань.

1.2.5. Результати голосування.

1.2.6. Рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

1.3. Протокол оформляється у трьох примірниках.

1.4. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або виконавчим  органом  ради протягом одного року з часу проведення громадських слухань. Другий примірник уповноважений виконавчий орган міської ради передає ініціаторові не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення впродовж не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу розміщується на офіційному  веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”) упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як один рік. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (конфіденційна  інформація).          

Глава 2. Розгляд рішень громадських слухань

2.1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані)  з врахуванням терміну оприлюднення проекту рішення згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

2.2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються міським головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не більше 30 днів з дня отримання радою протоколу громадських слухань, та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.

2.3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

2.3.1. Врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

2.3.2. Відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення.

2.3.3. Частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

Глава 3. Оприлюднення рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

3.1. Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання впродовж 5  робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, розміщуються на офіційному веб-порталі Чопської міської  ради в мережі Інтернет у спеціальному розділі “Громадянам/Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”), а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.

Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Глава 1. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

1.1. Жителі громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Положення, зокрема:

1.1.1. Безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, не реєстрацію, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань;

1.1.2. Недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків.

1.1.3. Невидання міським головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань.

1.1.4. Порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів.

1.1.5. Неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації громадських слухань.

1.1.6. Порушення порядку проведення громадських слухань.

1.1.7. Неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських слухань.

1.1.8. Необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань.

1.1.9. Інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

Глава 2. Неправомочність громадських слухань

2.1. Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

2.1.1. Оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених  главою 4 розділу ІІІ цього Положення.

2.1.2. Кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, працівників комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, якщо їх діяльність є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу.

2.1.3. Вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав жителів громади, передбачених цим Положенням.

2.2. Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати голова громадських слухань, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених жителів громади.

Звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань

Реєстру інструментів громадської участі

Оголошення про громадські обговорення

Протоколи громадських обговорень

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь