Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Чопського ліцей імені Іштвана Сечені

Дата: 16.08.2021 12:06
Кількість переглядів: 811

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 47 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
05.06.2024 №15

Статут
Чопського ліцею
імені Іштвана Сечені
Чопської міської ради Закарпатської області
(у новій редакції)

І. Загальні положення

1.1. Цей Статут визначає основні засади діяльності Чопського ліцею імені Іштвана Сечені Чопської міської ради Закарпатської області (код ЄДРПОУ 22098658).

1.2. Чопський ліцей імені Іштвана Сечені Чопської міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти та/або ліцей) є закладом загальної середньої освіти і знаходиться у комунальній власності.

1.3. Повне найменування закладу освіти – Чопський ліцей імені Іштвана Сечені Чопської міської ради Закарпатської області.

Скорочене найменування закладу освіти – Чопський ліцей ім. І. Сечені.

1.4 Тип закладу освіти – ліцей, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

1.5. Юридична адреса ліцею: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13; е-mail: Сhop_2@ukr.net, код ЄДРПОУ 22098658.

1.6. Засновником ліцею є Чопська міська територіальна громада в особі представницького органу Чопської міської ради Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04053737, юридична адреса: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2, (далі – Засновник).

1.7. Уповноваженим органом управління є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, код ЄДРПОУ 26463884, юридична адреса: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А, (далі – Уповноважений орган управління)

1.8. Ліцей є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою, що утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, який регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, має печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, код ЄДРПОУ.

1.9. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, Положенням про ліцей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 11.10.2021 № 1062, іншими постановами, декретами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.10. Ліцей забезпечує здобуття освіти на таких рівнях:

 • початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;
 • базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;
 • профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти академічного спрямування.

1.11. Мовою освітнього процесу ліцею є державна (українська) та рідна (угорська) мови. Ліцей гарантує право отримання освіти державною (українською) та рідною (угорською) мовами відповідно до потреб громадян згідно із Конституцією та законодавством України про освіту.

1.12. У складі ліцею функціонує початкова школа та гімназія.

1.13. Ліцей провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

ІІ. Завдання мета та функції ліцею

2. 1. Головною метою ліцею є забезпечення:

 • всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення . до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • створення єдиного освітнього простору та безпечного середовища;
 • формування в учнів компетентностей, визначених Законом України «Про освіту» та державними стандартами;
 • раціонального та ефективного використання ресурсів.

2.2. Завданнями ліцею є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • забезпечення відповідності рівнів загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини громадянина;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій звичаїв, державної мови, регіональних мов, мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів в націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
 • формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;
 • створення єдиного освітнього простору, єдиної системи виховної роботи;
 • концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів;
 • пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

2.3. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

2.4. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами.

2.5. Ліцей має право:

 • проходити в установленому порядку інституційний аудит;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання з врахуванням інтересів батьків та учнів;
 • розробляти на основі Типової власну освітню програму;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом.

2.6. Ліцей зобов'язаний:

 • реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
 • задовольняти потреби громадян закріпленої території обслуговування у здобутті повної загальної середньої освіти;
 • за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати єдність навчання та виховання;
 • створювати науково-методичну і матеріально-технічну базу для організації та здійснення освітнього процесу;
 • проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеному законодавством;
 • забезпечувати відповідність рівнів загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;
 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку ліцею;
 • охороняти життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників ліцею, формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
 • додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;
 • забезпечувати видачу учням документів про освіту встановленого зразка.

2.7. Ліцей забезпечує здобуття освіти на таких рівнях:

 • початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;
 • базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;
 • профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти академічного спрямування.

2.8. У ліцеї створюються та функціонують методичні об'єднання, проводяться різні форми методичної роботи.

2.9. Медичне обслуговування учасників освітнього процесу здійснюється медичним працівником, який       входить до штату ліцею або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.10. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІІ. Організація освітнього процесу

3.1. Освітній процес в ліцеї організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) ліцею та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

3.2. Ліцей може забезпечувати здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
 • другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання);
 • перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);
 • другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання);
 • перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10 рік навчання);
 • другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 роки навчання).

3.4. Ліцей забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

3.5. Ліцей забезпечує початкову, базову та профільну середню освіту. допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти.

3.6. Для досягнення учнями результатів з освітніх компетентностей згідно з вимогами відповідних державних стандартів повної загальної середньої освіти у складі ліцею в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, створюються:

 • класи;
 • групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);
 • міжкласні групи учнів;
 • навчальні кабінети (з навчальних предметів (інтегрованих курсів) однієї або різних освітніх галузей).

3.7. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма.

3.8. Ліцей розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

3.9. На основі визначеного в освітній програмі ліцею навчального плану педагогічна рада складає, а керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

У ліцеї варіантність базової та профільної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів: інваріантна – визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти; варіативна – визначається ліцеєм із врахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

3.10. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов'язковому порядку.

3.11. Поглиблена підготовка учнів у профільних класах досягається в результаті вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять в гуртках; також може проводитись підготовка учнів за індивідуальними освітніми програмами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей, обдарувань.

3.12. Оцінювання результатів навчання учнів ліцею здійснюється за системою оцінювання, визначеною законодавством, та прописаною в освітній програмі ліцею. Результати оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

3.13. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

3.14. Ліцей самостійно встановлює графік канікул з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу. Тривалість канікул в ліцеї протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

3.15. Зарахування дітей до ліцею на конкурсних засадах для здобуття початкової освіти забороняється.

3.16. Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування ліцею, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

3.17. Зарахування дітей до ліцею для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в ліцеї, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

3.18. Зарахування дітей до ліцею для здобуття профільної середньої освіти відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

3.19. Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.20. За письмовими зверненнями батьків учнів керівник ліцею приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

3.20. Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна (українська) та рідна (угорська) мови. Кожному учневі ліцею освіти гарантується право на здобуття повної загальної середньої освіти державною (українською) та рідною (угорською) мовами відповідно до потреб громадян згідно із Конституцією та законодавством України про освіту.

3.21. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. Види та форми заохочення і відзначення учнів ліцею визначаються цим Статутом та Положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою ліцею.

3.22. Порядок нагородження учнів похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», свідоцтвом з відзнакою, срібною медаллю «За досягнення у навчанні» і золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» встановлюється законодавством.

3.23. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів.

3.24. З метою забезпечення якості освіти в ліцеї розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцеєм;
 • створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.

IV. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:

 • учні;
 • педагогічні працівники;
 • інші працівники ліцею;
 • батьки учнів або особи, що їх замінюють;
 • асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини 7 статті 26 цього Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника ліцею. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник ліцею.

4.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

4.3. Учні ліцею мають право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у освітній діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької та винахідницької діяльності;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • повагу до людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;
 • користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;
 • участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

4.4. Учні зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд;
 • виконувати вимоги освітньої програми і індивідуального навчального плану (за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров я, здоров'я оточуючих, довкілля;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею.

Інші права та обов’язки учнів визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.5. Залучення учнів ліцею під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.6. Учні ліцею залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до законодавства.

4.8. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України/або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), мають моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.9. До педагогічної діяльності в ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

4.10.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, здійснюється лише за їх згодою.

4.11. Педагогічні працівники мають право на:

 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх технологій, використання інноваційних прийомів та засобів навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;
 • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

4.12. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю учня, запобігати вживанню ними та іншими особами на території ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

4.13. Інші права та обов’язки педагогічних працівників визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», законодавством, колективним договором, трудовим договором.

4.14. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.15. У ліцеї обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством науки та освіти України. Атестацію педагогічних працівників закладу проводить атестаційна комісія першого рівня закладу.

4.16. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію.

Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівникові видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

4.17. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

4.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.19. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти та розвитку дитини.

На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

4.20. Батьки та особи, як їх замінюють, мають право:

 • обирати та бути обраними до органів батьківського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника ліцею, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових органах.

4.21. Батьки та особи, як їх замінюють, зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, особистих свобод людини.
 • нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;
 • стежити за охайним виглядом дітей.

V. Органи управління ліцеєм, їх права та обовя’зки

5.1. Управління ліцеєм здійснюють:

 • Засновник;
 • Уповноважений орган управління – управління освіти, культури, молоді і спорту  Чопської міської ради;
 • керівник (директор);
 • педагогічна рада;
 • вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти;
 • піклувальна рада (за наявності).

5.2. Засновник ліцею:

 • затверджує статут ліцею (його нову редакцію), порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника ліцею та склад конкурсної комісії;
 • приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею;
 • фінансує виконання стратегії розвитку ліцею, у тому числі здійснення інноваційної діяльності ліцеєм;
 • утворює та ліквідує структурні підрозділи в ліцеї;
 • здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом та законодавством.

5.3. Засновник ліцею забезпечує:

 • утримання та розвиток заснованого ним ліцею, його матеріально- технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
 • дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень ліцею;
 • можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації ліцею.

5.4. Управління освіти, культури, молоді і спорту  Чопської міської ради:

 • організовує та проводить конкурс на зайняття посади керівника (директора) ліцею, призначає за результатами конкурсу керівника (директора) ліцею, укладає та розриває з ним строковий трудовий договір (контракт), затверджує його посадову інструкцію, заохочує, накладає дисциплінарні стягнення та звільняє з посади відповідно до трудового законодавства;
 • затверджує за поданням ліцею стратегію розвитку ліцею;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
 • забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів»;
 • здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом та законодавством.

5.5. Засновник, Уповноважений орган управління не можуть делегувати керівнику ліцею, педагогічній чи піклувальній раді, органам громадського самоврядування ліцею власні повноваження, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

5.6. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює керівник (директор), повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом, строковим трудовим договором (контрактом).

5.7. Керівник (директор) призначається на посаду управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради за результатами конкурсу відповідно до порядку, встановленого статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

5.8. Керівник (директор) закладу освіти несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

5.9. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, строковим трудовим договором (контрактом).

5.10. Керівник (директор) в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність ліцею;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає та затверджує їх посадові обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ліцею;
 • сприяє здоровому способу життя учнів та працівників ліцею;
 • забезпечує створення в ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 • у разі створення затверджує положення про структурні підрозділи ліцею;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.

5.11. Керівник (директор) має право:

 • діяти від імені ліцею без довіреності та представляти ліцей у відносинах з іншими особами;
 • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності ліцею;
 • приймати рішення щодо діяльності ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором (контрактом), у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном ліцею та його коштами;
 • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи ліцею;
 • ініціювати перед Засновником або Уповноваженим органом управління питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації ліцею;
 • видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені ліцею;
 • приймати рішення з інших питань діяльності ліцею.

5.12. Керівник (директор) зобов’язаний:

 • виконувати закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність ліцею;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку ліцею;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку ліцею;
 • затверджувати посадові інструкції працівників ліцею;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ліцею відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;
 • забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю ліцею;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в ліцеї;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників ліцею;
 • створювати в ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
 •  забезпечувати відкритість і прозорість діяльності ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законодавчих актів;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку ліцею;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, уповноваженим органом управління, установчими документами ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором (контрактом).

5.13. Керівник (директор) ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором (контрактом).

5.14. Підставами для дострокового звільнення керівника (директора) є:

 • порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;
 • порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;
 • порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
 • систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»;
 • неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

5.15. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління ліцею. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник ліцею.

5.16. Педагогічна рада:

 • схвалює стратегію розвитку ліцею та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку,
 • схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності ліцею;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або цим Статутом до її повноважень.

5.17. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в ліцеї.

5.18. Основним органом громадського самоврядування працівників ліцею є загальні збори трудового колективу. Загальні збори трудового колективу ліцею скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються колективним договором ліцею.

5.19. Загальні збори трудового колективу розглядають і схвалюють:

 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • склад комісії з трудових спорів та з питань охорони праці;
 • проект колективного договору.

Загальні збори можуть здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

5.20. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні га секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками ліцею.

5.21. Інтереси трудового колективу ліцею можуть представляти профспілковий комітет ліцею.

Інформація про час місце проведення загальних зборів колективу ліцею розміщується в ліцеї та оприлюднюється на веб-сайті ліцею не пізніше ніж за місяць до ї проведення.

На загальних зборах має право бути присутній кожен учасник освітнього процесу ліцею.

5.22. Загальні збори колективу ліцею заслуховують звіт керівника ліцею, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ліцею.

5.23. З метою формування та розвитку громадянських соціальних компетентностей учнів, пов'язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя тощо в ліцеї може діяти учнівське самоврядування.

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, мають право вільно обирати та бути обраними в робочі органи (робочі групи тощо), дорадчі (консультативні з певних питань), виборні та інші органи учнівського самоврядування.

5.24. Учнівське самоврядування може здійснюватися на рівні класу, ліцею.

Органи учнівського самоврядування створюються за ініціативою учнів і можуть бути одноособовими та колегіальними, що можуть мати різноманітні форми і назви.

5.25. Керівник ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

5.26. Інші учасники освітнього процесу не можуть перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

5.27. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником ліцею. Керівник ліцею зобов'язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень честі, гідності чи прав учня ліцею та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування не зобов'язані вести протоколи чи будь-які інші документи, що стосуються їх діяльності.

5.28. Органи учнівського самоврядування мають право:

 • брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом ліцею;
 • брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту в ліцеї;
 • вносити пропозиції до плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм.

5.29. Діяльність органів учнівського самоврядування не може призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

5.30. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування ліцею, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів ліцею.

5.31. Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

5.32. Батьківське самоврядування – право батьків учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування колективно вирішувати окремі питання організації освітнього процесу в ліцеї, захисту прав та інтересів учнів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі).

5.33. Батьки мають право створювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, ліцею, за інтересами тощо).

5.34. Батьки можуть розглядати будь-як питання приймати рішення, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

5.35. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності ліцею можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника ліцею та за умови, що таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не можуть призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

5.36. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов'язані, оформляти свої рішення відповідними протоколами.

5.37. Адміністрація та працівники ліцею не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

5.38. Рада закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, вивчення іноземних мов;
 • спільно з адміністрацією і розглядає затверджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;
 • сприяє формуванню мережі класів, груп продовженого дня;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної складової навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує навчальний план на рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітнього та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
 • вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації роботи ліцею, позакласної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • організовує громадський контроль за харчуванням;
 • розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань функціонування ліцею;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою.

5.39. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням Засновника або Уповноваженого органу управління для одного чи кількох закладів загальної середньої освіти на визначений засновником строк.

5.40. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

5.41. Піклувальна рада:

 • аналізує та оцінює діяльність ліцею і його керівника;
 • розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку ліцею та аналізує стан їх виконання;
 • сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;
 • проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником ліцею;
 • має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту ліцею;
 • може вносити Засновнику закладу освіти подання про заохочення керівника ліцею або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;
 • має інші права та повноваження, визначені законами України та установчими документами ліцею.

5.42. Склад піклувальної ради формується Засновником або Уповноваженим органом управління з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти (закладів освіти), органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів Ужгородської міської ради.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється.

5.43. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

5.44. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління ліцеєм з правом дорадчого голосу.

5.45. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником ліцею.

VІ. Матеріально-технічна база

6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном ліцею визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

6.2. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі ліцею.

6.3. Вимоги до матеріально-технічної бази ліцею визначаються відповідними будівельними нормами, державними стандартами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (зокрема корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

6.4. Майно ліцею є власністю Чопської міської територіальної громади в особі Чопської міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного управління та/або праві постійного користування.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.6. Ліцей користується матеріально-технічною базою (у тому числі землею, іншими природними ресурсами) відповідно до вимог чинного законодавства і несе відповідальність за недотримання вимог та норм з її охорони та збереження.

6.7. Об’єкти та майно ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо ліцеєм, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу.

VII. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансування ліцею здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

7.3. Джерелами фінансування ліцею є:

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Державними стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

7.4. Ліцей є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.5. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Директор ліцею визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються ліцеєм, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

7.6. У ліцеї під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою ліцею, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

7.7. Учні та їхні батьки можуть отримувати в ліцеї платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

7.8. Ведення фінансової документації ліцею здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

7.9. Штатний розпис ліцею розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується директором ліцею за погодженням з Уповноваженим органом управління.

VIIІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Ліцей здійснює міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів та має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами в установленому законодавством порядку.

8.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

8.3. Участь ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

IX. Контроль за діяльністю ліцею

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

9.2. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».

9.3. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є:

 • плановий (позаплановий) інституційний аудит;
 • позапланова перевірка.

9.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю ліцею можуть здійснювати суб’єкти громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

Х. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання ліцею

10.1. Діяльність ліцею припиняється у результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею приймається Засновником або судом.

10.2. Припинення діяльності ліцею здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

10.3. У випадку ліквідації ліцею з часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його засновнику.

10.5. У випадку реорганізації права та обов’язки ліцею переходять до правонаступника, що визначається засновником відповідно до чинного законодавства.

10.6. У разі припинення ліцею його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.7. При ліквідації і реорганізації ліцею звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України, здобувачам освіти забезпечується можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

10.8. Ліцей вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому законодавством порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь