Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Комунального закладу “Центр культури та дозвілля Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області”

Дата: 16.08.2021 14:31
Кількість переглядів: 1018

   ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 3 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 02.03.2021р. № 20

 СТАТУТ 

Комунального закладу
«Центр культури та дозвілля Чопської міської територіальної громади
Ужгородського району Закарпатської області»

 

І. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (далі – Центр) перейменований з Чопського міського Будинку культури Чопської міської ради Закарпатської області (код за ЄДРПОУ 33114127) рішенням третього засідання другої сесії восьмого скликання Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області від 29.01.2021р. № 69.

Форма власності – комунальна.

Організаційно-правова форма закладу – комунальна організація (установа, заклад).

1.2. Найменування Центру:

Повне: комунальний заклад «Центр культури та дозвілля  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області».

Скорочене: КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ».

 1.3. Місцезнаходження Центру: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Головна, 37.

1.4. Центр є юридичною особою, має печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, код за ЄДРПОУ.

1.5. Засновником Центру є Чопська міська територіальна громада в особі представницького органу Чопської міської ради Закарпатської області, код за ЄДРПОУ 04053737, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2, (далі – Засновник).

1.6. Уповноваженим органом управління є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, код за ЄДРПОУ 26463884, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А,  (далі – Уповноважений орган управління).

1.7. Засновник затверджує Статут Центру, Положення про філії, вносить зміни до них та здійснює інші дії.

1.8. Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» має у своєму складі філії, які не мають статусу  юридичної особи і діють на підставі цього Статуту та Положення про філії, а саме: Есенський сільський будинок культури-філію комунального закладу «Центр культури та дозвілля  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (місцезнаходження: 89461, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Есень, вул. Мала, 58); Соловківський сільський будинок культури-філію комунального закладу «Центр культури та дозвілля  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (місцезнаходження: 89462, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соловка, вул. Есенська, 2); Соломонівський сільський будинок культури-філію комунального закладу «Центр культури та дозвілля  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (місцезнаходження: 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Миру, 2); Тисаашванський сільський будинок культури-філію комунального закладу «Центр культури та дозвілля  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (місцезнаходження: 89500, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Тисаашвань, вул. Шандора Петефі, 40).

1.9. Статут комунального закладу «Центр культури та дозвілля Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про культуру», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і є документом, який регламентує діяльність комунального закладу.

1.10. Центр – неприбутковий, некомерційний  заклад культури, який діє з метою створення умов для самостійної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних потреб, створення, розповсюдження, популяризації культурних надбань, організації відпочинку населення.

1.11. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про культуру», Законом України «Про культурну спадщину», Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури  та інформаційної політики України, іншими законами, що регламентують діяльність у сфері культури, міжнародними договорами з питань культури, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, розпорядженнями Чопського міського голови, наказами управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності, врегульовуються законодавством про інтелектуальну власність.

1.12. Керуючись принципами гуманізму та пріоритету загальнолюдських цінностей, Центр дотримується нейтралітету до партій, рухів і концесій.

1.13. Центр, як юридична особа, не підлягає приватизації.

1.14. Забороняється виселення Центру з приміщень без надання йому іншого рівноцінного приміщення.

1.15. Процес діяльності та ведення діловодства  Центру здійснюється державною мовою. Центр гарантує вільне використання мов усіх національних меншин України в сфері культури.

ІІ. Мета створення, основні завдання, види діяльності та функції Центру

2.1. Центр створений з метою:

2.1.1. забезпечення реалізації і захисту конституційних прав громадян України у сфері культури – створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;

2.1.2. збереження і примноження національного культурного надбання та культур національних меншин;

2.1.3. провадження діяльності у сфері культури та нематеріальної культурної спадщини, в тому числі народної культури, іншої діяльності, основною метою якої є створення, збереження, розповсюдження і використання культурних цінностей, культурної спадщини та культурних благ;

2.1.4. задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, відродження національних традицій та традицій національних меншин, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, підтримки художньої творчості, діяльності творчих колективів хорового, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва, а також іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля, вільний доступ до інформації тощо.

2.2. Основними завданнями Центру є:

2.2.1. створення умов для забезпечення розвитку творчості людини;

2.2.2. збирання, збереження, використання і поширення інформації  про матеріальні та духовні культурні цінності;

2.2.3. забезпечення доступності  національного культурного надбання та культур національних меншин;

2.2.4. дотримання прав громадян у сфері культури;

2.2.5. розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей та обдарувань людей;

2.2.6. створення умов для спілкування людей у сфері дозвілля, засвоєння ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку; створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості.

2.3. Головними функціями Центру є  культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна та методична.

2.4. Основними видами діяльності Центру у сфері культури є:

2.4.1. задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, відродження національних традицій, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, підтримки художньої творчості, діяльності творчих колективів хорового, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва, а також іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля;  вільний доступ до інформації тощо;

2.4.2. організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;

2.4.3. проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;

2.4.4. організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей тощо;

2.4.5. проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;

2.4.6. організація відпочинку і дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм;

2.4.7. організація виставок декоративно-прикладного мистецтва, народної творчості, художніх робіт;

2.4.8. створення, збереження, охорона, використання, популяризація національного культурного надбання та надбань національних меншин.

2.5. Центр фінансується з бюджету Чопської міської ради Закарпатської області у межах асигнувань, передбачених на утримання закладів культури. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

ІІІ. Організаційно-правові засади діяльності Центру

3.1. Центр створено з урахуванням соціально-економічних, культурно-дозвіллєвих потреб населення у Чопській міській територіальній громаді за наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення клубними закладами, затверджених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

3.2. Центр має право за погодженням із Уповноваженим органом управління укладати договори та угоди з фізичними та юридичними особами, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.3. Центр користується комунальним майном спільної власності територіальної громади, закріпленим на праві оперативного управління за Уповноваженим органом управління.

3.4. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає й використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.5. Засновник та Уповноважений ним орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Засновника та Уповноваженого органу управління, окрім випадків, передбачених законодавством.

3.6. Перевірку діяльності Центру можуть здійснювати органи, які уповноважені чинним законодавством України, у межах наданих їм законодавством повноважень.

3.7. З метою удосконалення культурно-дозвіллєвої роботи в Центрі можуть створюватися методичні, громадські ради, комісії. Діяльність методичних, громадських рад, комісій здійснюється з урахуванням рекомендацій Уповноваженого органу управління.

3.8. Створення чи припинення, у т. ч. ліквідація Центру здійснюється у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

3.9. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Центру забезпечується відділом бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, на який покладено повноваження головного розпорядника бюджетних коштів.

ІVОсновні напрямки діяльності Центру

4.1. Основними напрямками діяльності Центру є:

4.1.1. задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;

4.1.2. розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;

4.1.3. збереження та примноження національного культурного надбання та культур та надбань національних меншин;

4.1.4. створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій, мистецьких аматорських об’єднань, клубів за інтересами);

4.1.5. вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдарувань різних груп  населення;

4.1.6. вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян.

4.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

4.2.1. створює та організовує діяльність творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;

4.2.2. здійснює організацію та проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок, майстер-класів та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;

4.2.3. здійснює проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участі інших творчих професійних колективів та окремих виконавців;

4.2.4. організовує та проводить масові театралізовані свята, народні гуляння, обряди, ритуали, відповідно до місцевих звичаїв і традицій;

4.2.5. організовує дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі, проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм;

4.2.6. здійснює проведення вистав, театральних та музичних постанов, концертів, оперних і балетних спектаклів,  інших постановок, виступи артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів;

4.2.7. здійснює проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав;

4.2.8. здійснює навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках;

4.2.9. організовує діяльність мистецьких аматорських об’єднань та клубів за інтересами;

4.2.10. розробляє сценарії постановочних робіт та проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій;

4.2.11. проводить театралізовані свята, фестивалі, конкурси, спортивно-розважальні, оздоровчі, обрядові заходи, виставки книг та творів образотворчого мистецтва;

4.2.12. надає послуги з організації та/або проведення культурно-масових заходів, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав;

4.2.13.організовує виконання робіт (послуг) з іншими суб’єктами господарювання, державними та громадськими організаціями та окремими громадянами згідно вимог чинного законодавства;

4.2.14. надає в установленому чинним законодавством порядку  за погодженням із Уповноваженим органом управління в оренду приміщення, коли це не перешкоджає провадженню Центром діяльності у сфері культури;

4.2.15. здійснює контроль за ремонтом, настроюванням та налагоджуванням музичних інструментів, звуку, світла та відеоапаратури;

4.2.16. демонструє кіно та відеофільми тощо;

4.2.17. подає статистичну звітність за формами та у встановлені терміни до Уповноваженого органу управління та в інші установи;

4.2.18. подає річні плани культурно-масової роботи  на наступний рік та звіт про проведену культурно-масову роботу за минулий рік до Уповноваженого органу управління та інші установи;

4.2.19. подає інші види інформації та звітності на підставі запитів до Уповноваженого органу управління та інші установи.

V. Права та обовязки Центру

5.1. Центр має право:

5.1.1. самостійно планувати свою діяльність та перспективи розвитку в залежності від потреб населення з обов’язковим затвердженням їх Уповноваженим органом управління. Плани діяльності Центру не можуть суперечити щорічній Програмі діяльності з розвитку культури, затвердженої згідно вимог чинного законодавства;

5.1.2. безкоштовно в установленому законодавством порядку отримувати матеріальні цінності, грошові фонди, транспортні засоби, обладнання від державних підприємств, організацій, благодійних суспільних фондів та підприємств, приватних осіб;

5.1.3. використовувати бюджетне фінансування, самооплатність гурткової роботи, благодійні внески, гранти та надходження від разових договорів;

5.1.4. списувати майно з балансу у встановленому законодавством та Засновником порядку;

5.1.5. самостійно розпоряджатися, відповідно до законодавства, доходами від надання платних послуг, згідно переліку, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України;

5.1.6. на відшкодування збитків, завданих Центру, в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами.

5.2. Центр зобов’язаний:

5.2.1. дотримуватись вимог законодавства щодо здійснення діяльності у сфері культури;

5.2.2. дбати про збереження народних традицій та примноження національного культурного надбання, надбань національних меншин, сприяти охороні культурної спадщини;

5.2.3. поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди українського народу;

5.2.4. піклуватися про естетичне виховання та культурний розвиток дітей, залучати їх до цінностей вітчизняної та світової культури;

5.2.5. створювати умови для забезпечення розвитку творчості людини;

5.2.6. збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про матеріальні та духовні культурні цінності, а також забезпечувати цілісність культурного простору України;

5.2.7. забезпечувати доступність до національного культурного надбання;

5.2.8. підтримувати розвиток нових українських традицій;

5.2.9. підтримувати соціально-важливі ініціативи любительських об’єднань та клубів за громадсько-політичними, науково-технічними, екологічними, художньо-естетичними та іншими інтересами;

5.2.10. сприяти масовій самоосвіті в галузі літератури та мистецтва, економіки, культури, побуту, соціальної адаптації тощо.

   5.3. Центр може надавати платні послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури; створювати умови для культурного розвитку громадян України всіх національностей, сприяти залученню їх до спільного процесу  створення культурних цінностей.

VІ. Структура Центру

6.1. Структура Центру затверджується Засновником, штатний розпис – Уповноваженим органом управління.

6.2. Структура Центру визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовами та можливостями.

6.3. Центр планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.

6.4. До структури Центру можуть входити культурно-дозвіллєві клубні формування (гуртки, студії, кімнати-музеї, дискотеки, тощо), які мають статус структурних підрозділів Центру.

6.5. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвільна робота в Центрі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі тощо.

6.6. Центр може організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод за погодженням з Уповноваженим органом управління.

6.7. Центр може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, заклади загальної середньої освіти, позашкільні, професійно-технічні, вищі заклади освіти, інші заклади та організації в установленому чинним законодавством порядку.

6.8. З метою удосконалення культурно-дозвіллєвої роботи в Центрі можуть створюватись методичні, громадські ради, комісії. Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з урахуванням рекомендацій Уповноваженого органу управління.

VІІ. Управління Центром

7.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює директор, який має бути  громадянином України, мати вищу фахову освіту та стаж роботи за фахом не менше як три роки.

Порядок конкурсного добору директора Центру та вимоги до кандидатів на цю посаду визначаються статтями 21-1-21-5 Закону України «Про культуру».

Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Уповноважений орган управління згідно вимог чинного законодавства.

Керівник Уповноваженого органу управління призначає переможця конкурсу директором Центру. Підставою для видання наказу про призначення директора є підписання контракту на умовах згідно вимог чинного законодавства.

7.3. Щорічна відпустка директору Центру надається на підставі наказу керівника Уповноваженого органу управління.

7.4. Умови оплати праці директора Центру, критерії оцінки і стимулювання його праці визначаються відповідно до контракту та норм чинного законодавства України.

7.5. Директор:

7.5.1. Підпорядковується керівнику Уповноваженого органу управління і несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру та виконання покладених на Центр завдань.

7.5.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та цим Статутом порядку.

7.5.3. Самостійно вирішує питання діяльності Центру за напрямками роботи згідно із Статутом.

7.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру відповідно до норм чинного законодавства України.

7.5.5. Здійснює керівництво Центром, забезпечує добір та розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня.

7.5.6. Затверджує документи, які регламентують діяльність Центру відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5.7. Забезпечує дотримання чинного законодавства, дисципліни всіма працівниками Центру.

7.5.8. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та організаційно-методично-контрольної роботи Центру, його структурних підрозділів та клубних формувань.

7.5.9. Створює необхідні умови для збереження майна комунальної власності територіальної громади, ефективного використання ресурсів Центру для розв’язання завдань, що стоять перед ним, колегіально, гласно вирішує питання творчо-виробничої діяльності та соціального розвитку колективу.

7.5.10. Здійснює заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Центру.

7.5.11. Організовує роботу Центру, несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан та збереження майна, закріпленого за Центром.

7.5.12. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, спрямовані на здійснення основних завдань Центру, які обов’язкові для виконання всіма працівниками Центру.

7.5.13. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.

7.5.14. Розпоряджається майном і коштами Центру в межах визначених діючим законодавством та в порядку, встановленому Засновником або Уповноваженим органом управління.

7.5.15. Забезпечує виконання кошторису доходів та видатків Центру.

7.5.16. Визначає посадові обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників Центру.

7.5.17. Надає пропозиції Уповноваженому органу управління щодо встановлення розмірів надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги, передбачених колективним договором та законодавством, подання щодо застосування заходів дисциплінарного стягнення до працівників Центру.

7.5.18. Укладає колективний договір від імені роботодавця з однієї сторони і профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.

7.5.19. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

VІІІ. Майно та фінансування Центру

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі Уповноваженого органу управління.

8.2. Майно Центру є власністю територіальної громади в особі Чопської міської ради Закарпатської області та перебуває в оперативному управлінні Уповноваженого органу управління.

Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства, в порядку, визначеному Засновником.

Усі питання, які стосуються припинення права на земельну ділянку, призначену для обслуговування будівель і споруд Центру та яка знаходиться на балансі Уповноваженого органу управління, або її відчуження, вирішуються виключно Засновником за пропозицією Уповноваженого органу управління.

8.3. Джерелами фінансування Центру є:

8.3.1. кошти державного та місцевого бюджетів;

8.3.2. кошти, отримані від господарської діяльності, надання платних послуг, згідно переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України;

8.3.3. кошти або майно, які будуть в установленому законодавством порядку надходити безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.3.4кошти від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в порядку, встановленому чинним законодавством;

8.3.5. кошти від реалізації майна в порядку, встановленому Засновником;

8.3.6. кошти з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку;

8.3.7. інші кошти спеціального фонду;

8.3.8. кошти, одержані за роботи (послуги), виконані Центром на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

8.3.9. кошти, отримані Центром з додаткових джерел фінансування, використовуються для впровадження діяльності, передбаченої  цим Статутом;

8.3.10. у разі одержання коштів від надання платних послуг, добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у т. ч. іноземних, з інших джерел, не заборонених законодавством, бюджетні асигнування Центру не зменшуються.

8.4. Отримані Центром доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), працівників Центру, (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Уповноваженого органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.5. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.6. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів Центру здійснюються за рахунок бюджетних та власних коштів Центру за рішенням Засновника та за погодженням з Уповноваженим  органом управління у встановленому законодавством порядку.

8.7. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до законодавства України для виконання основних напрямків діяльності згідно цього Статуту.

8.8. Центр має право:

8.8.1. передавати матеріальні цінності між своїми відокремленими структурними підрозділами-філіями;

8.8.2. здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за Центром майно згідно із законодавством та за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, визначеному Засновником.

8.9. Фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

ІХ.  Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Центру  мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного й побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центру, не може обиратися директор Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається директору Центру, а від імені трудового   колективу – уповноваженому ним працівнику. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш, ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя й здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального  розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці  працівників Центру є кошти місцевого бюджету, а також кошти з джерел, не заборонених законодавством України. Форми й системи оплати праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних й гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм й  гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Центру визначаються в установленому законодавством порядку згідно контракту.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

Х. Припинення діяльності Центру

10.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються на підставі рішення Засновника відповідно до вимог чинного законодавства або за рішенням суду.

10.2. При реорганізації та ліквідації Центру працівникам, що вивільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до законодавства України.

10.3. У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

10.4. Центр є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

ХІ. Заключні положення

11.1. Цей Статут Центру і внесення змін до нього затверджуються Засновником за поданням Уповноваженого органу управління та реєструються відповідно  до вимог чинного законодавства.

Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

11.3. Усі відповідним чином оформлені примірники Статуту мають однакову юридичну силу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь