Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Соломонівську бібліотеку-філію

Дата: 16.08.2021 14:42
Кількість переглядів: 850

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням 2 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області,
третє засідання
від 29.01.2021р. № 70

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Соломонівську бібліотеку-філію
комунального закладу «Публічної бібліотеки Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області»

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Соломонівської бібліотеки-філії у складі  комунального закладу «Публічної бібліотеки Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області».

1.2. Повна назва – Соломонівська бібліотека-філія комунального закладу «Публічної бібліотеки Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (далі – Публічна бібліотека).

1.3. Дане положення розроблене відповідно до Закону України «Про бібліотеку та бібліотечну справу». Бібліотека-філія є інформаційним та культурно-просвітницьким закладом.

1.4. Бібліотека-філія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», нормативними актами та документами з бібліотечної справи, Статутом  комунального закладу «Публічної бібліотеки Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» та  цим Положенням.

1.5. Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки-філії, зокрема, забезпечення кадрами, належне зберігання, використання і поповнення фондів, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується Засновником.

1.6. Загальне методичне керівництво бібліотекою-філією здійснює директор Публічної бібліотеки.

1.7. Бібліотека-філія доступна та безкоштовна для користувачів, якими є жителі громади.

1.8. Бібліотека-філія може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

 2. Мета та напрями діяльності

2.1. Метою діяльності бібліотеки-філії є сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією; забезпечення збору, зберігання та надання інформації про розвиток державності, економіки, науки і культури України.

2.2. Основною діяльністю бібліотеки-філії є:

 • формування та збереження бібліотечних фондів;
 • бібліографування;
 • здійснення бібліотечного, бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів;
 • просвітницька та соціокультурна діяльність;
 • краєзнавча робота;
 • міжбібліотечний абонемент;
 • створення електронних документів та колекцій таких документів;
 • інша діяльність відповідно до законодавства України.

2.3. Бібліотека-філія має право надавати додаткові платні послуги згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

Доходи (прибутки), отримані під час діяльності бібліотеки-філії, використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, не підлягають розподілу між працівниками, членами органів управління та пов’язаних з ними особами у відповідності до п.133.4.2 Податкового кодексу України.

2.4. У своїй діяльності бібліотека-філія керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей.

2.5. Бібліотека-філія надає бібліотечні послуги через сектори бібліотеки (дитячий та для дорослих користувачів), інформаційно-бібліографічний апарат, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.

2.6. У бібліотеці-філії організовуються пункти доступу відвідувачів до мережі Інтернет.

3. Права та обов’язки бібліотеки-філії

3.1. Відповідно до законодавства України бібліотека-філія має право за погодженням з Публічною бібліотекою та Засновником:

 • визначати зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності, здійснювати планування роботи і розробляти перспективи розвитку філії в системі роботи Публічної бібліотеки;
 • представляти  бібліотечний заклад в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі нарад, семінарів, конференцій з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності;
 • визначати джерела комплектування фондів;
 • здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами та організаціями;
 • брати участь у конкурсних проєктах, у т. ч. міжнародних (грантова діяльність), що сприяють розвитку бібліотечної справи;
 • вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів;
 • визначати Перелік додаткових платних послуг користувачам.

3.2. Відповідно до законодавства України бібліотека-філія зобов’язана:

 • дотримуватись відповідних стандартів, норм, правил встановлених у галузі бібліотечної справи, поєднуючи їх з інноваційною діяльністю;
 • забезпечувати оперативний облік та статистичну звітність про результати своєї роботи за формами, встановленими органами державної статистики;
 • під час запису користувачів дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • надавати статистичну звітність у відповідності до законодавства за встановленими форматами у визначені терміни; річні плани, письмові та статистичні звіти про роботу бібліотеки-філії  – Публічній бібліотеці;
 • звітувати про свою діяльність перед Засновником та територіальною громадою.

 4. Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Майно бібліотеки-філії становлять основні засоби, оборотні та необоротні активи, а також інші цінності. Майно бібліотеки-філії знаходиться на балансі Чопської міської територіальної громади.

4.2. Діяльність бібліотеки-філії здійснюється за рахунок коштів бюджету Чопської міської ради (загального та спеціального фондів).

4.3. Джерелами формування майна бібліотеки-філії є:

 • бюджетні асигнування;
 • кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності;
 • безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

 5. Звітність та облік закладу

5.1. Бібліотека-філія здійснює оперативний облік та статистичну звітність результатів своєї роботи за формами, встановленими органами державної статистики.

5.2. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки-філії погоджуються та затверджуються директором Публічної бібліотеки.

5.3. За фальсифікацію фактів обліку і звітності завідувач  несе відповідальність у законодавчому порядку.

 6. Міжнародне співробітництво

6.1. Бібліотека-філія має право здійснювати міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи  у відповідності з міжнародними договорами, укладеними Україною, Законом України «Про культуру», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими законодавчими актами України.

 7. Формування бібліотечного фонду

7.1. Бібліотечний фонд філії формується з урахуванням інформаційних потреб користувачів і особливостей зони обслуговування.

7.2. Бібліотека-філія забезпечує вивчення потреб користувачів, ступеня їхнього задоволення фондами.

7.3. Бібліотека-філія здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, закріпленого за ними фонду.

7.4. Бібліотека-філія веде каталоги і картотеки на свої фонди.

 8. Управління бібліотекою-філією

8.1. Управління бібліотекою-філією  здійснює завідувач, який несе повну відповідальність за виконання функцій бібліотеки-філії.

8.2. Завідувач бібліотеки-філії:

 • організовує роботу бібліотеки і несе відповідальність за стан та результати її діяльності;
 • систематично підвищує рівень професійної компетентності, впроваджує інноваційні форми і методи роботи;
 • забезпечує суворе дотримання чинного законодавства;
 • має право на одержання соціальних гарантій, встановлених профільним законодавством та законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення;
 • здійснює інші функції, які не суперечать законодавству України та необхідні для забезпечення функціонування і розвитку бібліотеки-філії.

 9. Припинення діяльності бібліотеки-філії

9.1. Припинення діяльності бібліотеки-філії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України.

9.2. Рішення про припинення діяльності бібліотеки-філії приймається Засновником за погодженням із Міністерством культури та інформаційної політики України.

9.3. При реорганізації чи ліквідації бібліотеки-філії працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.4. Ліквідація бібліотеки-філії здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до законодавства України.

9.5. У разі припинення діяльності бібліотеки-філії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням Засновника, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь