Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Комунального закладу “Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади”

Дата: 16.08.2021 14:45
Кількість переглядів: 745

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 3 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 02.03.2021р. № 21
 

 

Статут
Комунального закладу
«Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади
Ужгородського району 
Закарпатської області»

 І. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Публічна бібліотека  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (далі – Публічна бібліотека)  перейменований з Чопської міської дитячої бібліотеки Чопської міської ради Закарпатської області (код за ЄДРПОУ 34406856) рішенням третього засідання другої сесії восьмого скликання Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області від 29.01.2021р. № 70.

Форма власності – комунальна.

Організаційно-правова форма закладу –  комунальна організація (установа, заклад).

1.2. Найменування Публічної бібліотеки:

Повне: комунальний заклад «Публічна бібліотека  Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області».

Скорочене: КЗ «Публічна бібліотека Чопської МТГ», КЗ «ПБ Чопської МТГ».

 1.3. Місцезнаходження Публічної бібліотеки: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Головна, 37.

1.4. Публічна бібліотека є юридичною особою, має печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, код за ЄДРПОУ.

1.5. Засновником Публічної бібліотеки є Чопська міська територіальна громада в особі представницького органу Чопської міської ради Закарпатської області, код за ЄДРПОУ 04053737, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2, (далі – Засновник).

1.6. Уповноваженим органом управління є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, код за ЄДРПОУ 26463884, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А,  (далі – Уповноважений орган управління).

1.7. Засновник затверджує Статут Публічної бібліотеки, Положення про філії, вносить зміни до них та здійснює інші дії.

1.8. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області», код за ЄДРПОУ 34406856, має у своєму складі філії, які не мають статусу  юридичної особи, і діють на підставі цього Статуту та Положення про філії, а саме: Есенську бібліотеку-філію комунального закладу «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (місцезнаходження: 89461, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Есень, вул. Мала, 58); Соловківську бібліотеку-філію комунального закладу «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (місцезнаходження: 89462, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соловка, вул. Есенська, 2); Соломонівську бібліотеку-філію комунального закладу «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» (місцезнаходження: 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Миру, 2).

1.9. Статут комунального закладу «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про культуру», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і є документом, який регламентує діяльність комунального закладу.

1.10. Публічна бібліотека – неприбутковий, некомерційний  заклад культури, який діє з метою забезпечення загальної доступності та ефективності використання інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в користування бібліотеками в межах території  громади.

1.11. Публічна бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури  та інформаційної політики України, а також рішеннями, наказами і розпорядженнями органів Чопської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються питань діяльності і цим Статутом.

1.12. Відділ обслуговування, відділ комплектування і обробки літератури, методико-бібліографічний та інформаційний відділ є складовими Публічної бібліотеки.

1.13.Керуючись принципами гуманізму та пріоритету загальнолюдських цінностей, Публічна бібліотека дотримується нейтралітету до партій, рухів і концесій.

1.14. Публічна бібліотека, як юридична особа, не підлягає приватизації.

1.15. Забороняється виселення Публічної бібліотеки з приміщень без надання йому іншого рівноцінного приміщення.

1.16. Процес діяльності та ведення діловодства  Публічної бібліотеки здійснюється державною мовою. Публічна бібліотека гарантує вільне використання мов усіх національних меншин України в сфері культури.

 ІІ. Організація та основні напрями діяльності

 2.1.Організація діяльності Публічної бібліотеки

2.1.1. Основним завданням комунального закладу «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» є забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному розвитку особистості.

2.1.2. Структура Публічної бібліотеки затверджується Засновником, штатний розпис – Уповноваженим органом управління.

2.1.3. Бібліотеки-філії, які входять до складу комунального закладу «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області», є універсальними інформаційними, культурними, освітніми закладами і здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб користувачів територіальної громади.

2.1.4. Публічна бібліотека має єдиний штат працівників, бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обліком, обробкою та каталогізацією документів на різних носіях інформації, централізованим документосховищем, загальними базами даних та довідково-пошуковим апаратом.

2.1.5. Публічна бібліотека працює у взаємодії з бібліотеками-філіями, що розташовані на території Чопської міської територіальної громади, надає їм методичну допомогу  для покращення їх роботи.

2.1.6. Комунальний заклад розвиває партнерські стосунки та співробітництво з різними установами, вітчизняними та зарубіжними неурядовими організаціями, впроваджує проектно-цільову та програмну діяльність.

2.1.7. Публічна бібліотека організовує рекламу мережі бібліотек та їх послуг.

2.1.8. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» є головною бібліотекою на території Чопської міської територіальної громади, адміністративним та організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї мережі.

2.2. Формуваннязбереження і використання документних ресурсів

2.2.1. Єдиний фонд Публічної бібліотеки є універсальним за змістом і формується з документів різних типів на різних носіях інформації. З особливою повнотою формується фонд місцевих (краєзнавчих) документів.

2.2.2. Фонд Публічної бібліотеки включає перелік документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить в декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються у Публічній бібліотеці.

2.2.3. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей територіальної громади.

2.2.4. Централізоване комплектування, сумарний та індивідуальний облік документів, обробку, організацію внутрішнього обміну документів бібліотек- філій здійснює Публічна бібліотека. Бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік власного фонду.

2.2.5. Бібліотеки-філії, які входять до складу комунального закладу «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області», забезпечують належне зберігання документів шляхом обліку, раціональної організації, контролю за використанням, своєчасного здійснення ремонту, оправи та реставрації, здійснення санітарно-гігієнічних заходів.

2.2.6. Вилучення з бібліотечних фондів документів здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.2.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду Публічної бібліотеки (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює Публічна бібліотека за поданням актів бібліотеками-філіями. Зняття з балансового рахунку здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

2.3. Організація обслуговування користувачів

2.3.1. Публічна бібліотека забезпечує громадянам рівні права на загальнодоступне бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання.

2.3.2. Публічна бібліотека здійснює обслуговування населення Чопської міської територіальної громади через абонемент, читальну залу,  сектори краєзнавчої та угорської  літератури, інформаційно-бібліографічну службу, шляхом використання інформаційних технологій та електронних ресурсів.

2.3.3. Користувачі бібліотек мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через публічну бібліотеку.

2.4.Організація довідково-інформаційної діяльності

2.4.1. Публічна бібліотека створює довідково-пошуковий апарат на єдиний фонд мережі публічних бібліотек, у тому числі електронний каталог, регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, підтримує та формує свій сайт.

2.4.2. Бібліотеки-філії формують довідково-бібліографічний апарат (в традиційному та електронному форматах) на свої фонди.

2.4.3. Бібліотеки-філії, які входять до складу Публічної бібліотеки, здійснюють довідково-бібліографічне й інформаційне обслуговування користувачів, а також підприємств, установ і організацій, що розташовані в межах Чопської міської територіальної громади, забезпечують доступ користувачів до світових інформаційних ресурсів через організацію роботи Інтернет-центрів.

2.4.4. Бібліотеки-філії, які входять до складу Публічної бібліотеки, створюють власні бібліографічні, краєзнавчі та інші бази даних, у т.ч. електронні.

2.5. Організація соціокультурної діяльності

2.5.1. Бібліотеки-філії, які входять до складу Публічної бібліотеки, проводять просвітницьку та соціокультурну роботу:

 • розвивають дозвіллєві форми роботи, організовують для користувачів об’єднання і клуби за інтересами;
 • проводять прем’єри книг, читацькі конференції, інші заходи, спрямовані на популяризацію вітчизняних видань і читання;
 • сприяють формуванню й розвитку читацьких інтересів та запитів, ведуть роботу з виховання культури читання, опанування бібліотечно-бібліографічними знаннями.

2.6. Організація наукової і методичної діяльності

2.6.1.Комунальний заклад «Публічна бібліотека Чопської  міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» проводить таку діяльність:

 • вивчає, аналізує, узагальнює стан бібліотечної справи на території громади, поширює передовий досвід бібліотек, запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у своїй роботі та роботі бібліотек-філій;
 • бере участь у розробці та реалізації регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи в межах Чопської міської територіальної громади;
 • організовує та проводить дослідну, бібліографічну та методичну діяльність, бере участь у загальнодержавних наукових дослідженнях;
 • вивчає потреби користувачів мережі публічних бібліотек, ступеня їх задоволення фондами;
 • розробляє й видає методичні посібники з актуальних питань бібліотечної справи, інформаційні та бібліографічні видання, у тому числі з краєзнавства, інші матеріали з питань організації бібліотечної справи на території громади;
 • організовує заходи щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, надає методичну й практичну допомогу бібліотекам-філіям;
 • впроваджує нові інформаційні технології у практику роботи.

ІІІ. Права та обов’язки

3.1. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» має право:

 • самостійно визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
 • визначати джерела комплектування своїх фондів;
 • брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів відповідно до чинного законодавства та за згодою Засновника;
 • здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить законодавству;
 • на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Обов’язки Публічної бібліотеки:

 • обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування, розробленими на основі Типових правил користування бібліотеками, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури;
 • планувати свою основну діяльність і визначати перспективи розвитку згідно з чинним законодавством України та виходячи із запитів користувачів на інформацію та послуги;
 • дотримуватися відповідних стандартів, норм та правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.

3.3. У своїй діяльності дотримуватись Закону України «Про захист персональних даних».

Використання Публічною бібліотекою та бібліотеками-філіями відомостей про користувачів з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається.

ІV. Управління Публічною бібліотекою

4.1. Управління комунальним закладом «Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» здійснюється його Засновником та Уповноваженим органом управління.

4.2. Безпосереднє керівництво комунальним закладом «Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» здійснює його директор.

Директором може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має відповідну фахову освіту, стаж роботи не менше як три роки, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Директор Публічної бібліотеки призначається на конкурсній основі шляхом укладення контракту на 5 років та звільняється Уповноваженим органом управління відповідно до чинного законодавства.

4.3. Директор Публічної бібліотеки:

 • здійснює загальне оперативне керівництво комунальним закладом «Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» та бібліотеками-філіями;
 • без доручення діє від її імені;
 • представляє інтереси установи в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, судових і арбітражних органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 • має право підпису на локальних та інших документах Публічної бібліотеки.

4.4. Директор приймає на роботу і звільняє працівників Публічної бібліотеки та бібліотек-філій на підставі чинного законодавства України про працю.

4.5.  Директор Публічної бібліотеки забезпечує підготовку і вчасне подання до управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради документів та матеріалів, які відображають організаційно-правову діяльність закладу (Статут, кошторис, штатний розпис, план, звіт та ін.).

4.6. Директор закладу відповідає за організацію та складання статистичної звітності.

4.7. При директорові Публічної бібліотеки можуть створюватися дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямів роботи (рада при директорові).

4.8. Основною формою реалізації прав трудового колективу є загальні збори трудового колективу, до компетенції яких відноситься розгляд питань виробничо-господарської та іншої діяльності в межах, встановлених цим Статутом. Свої повноваження трудовий колектив реалізує через загальні збори та обраний профспілковий комітет, розглядає й затверджує проект колективного договору.

 V. Фінансування та майнові права

5.1. Фінансування комунального закладу ««Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» здійснюється за рахунок коштів Засновника через управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

5.2. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису.

5.3. Джерелами формування кошторису закладу є:

 • кошти Засновника;
 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування бібліотечної сфери;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • кошти, отримані від проектної діяльності;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.4. Майно Публічної бібліотеки є спільною комунальною власністю Чопської міської територіальної громади і закріплюється за нею на правах оперативного управління.

5.5. Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» веде статистичну звітність відповідно до законодавства України.

5.7. Бухгалтерський облік здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

 VI. Реорганізація або ліквідація Публічної бібліотеки

6.1. Рішення про припинення діяльності Публічної бібліотеки приймає Засновник за погодженням із Міністерством культури та інформаційної політики України.

6.2. Реорганізація Публічної бібліотеки відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

6.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

6.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Публічною бібліотекою.

6.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Публічної бібліотеки, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

6.6. У випадку реорганізації права та зобов’язання Публічної бібліотеки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

6.7. При ліквідації та реорганізації Публічної бібліотеки звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

VIІ. Заключні положення

7.1. Цей Статут Публічної бібліотеки і внесення змін до нього затверджуються Засновником за поданням Уповноваженого органу управління та реєструється відповідно  до вимог чинного законодавства.

Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

7.2. Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

7.3. Усі відповідним чином оформлені примірники Статуту мають однакову юридичну силу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь