Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Чопської музичної школи

Дата: 16.08.2021 14:55
Кількість переглядів: 1841

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 3 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 02.03.2021р. № 22

  Статут
Чопської  музичної школи
Чопської   міської   ради
Ужгородського району
Закарпатської  області

І. Загальні положення

1.1.Чопська  музична школа Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі –  Школа) перейменована з Чопської дитячої музичної  школи Чопської міської ради Закарпатської області (код за ЄДРПОУ 05462308).

Форма власності закладу освіти – комунальна.

Організаційно-правова форма закладу –  комунальна організація (установа, заклад).

1.2. Найменування Школи:

Повне: Чопська  музична школа Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області – українською мовою;

Chop  Music School – англійською мовою.

Скорочене: Чопська МШ – українською мовою;

Chop MS – англійською мовою.

1.3. Місце знаходження Школи: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Головна, 19.

1.4. Засновником Школи є Чопська міська територіальна громада в особі представницького органу Чопської міської ради Закарпатської області, код за ЄДРПОУ 04053737, місце знаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2, (далі – Засновник).

1.5. Уповноваженим органом управління є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, код за ЄДРПОУ 26463884, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А,  (далі – Уповноважений орган управління).

1.6. Засновник затверджує Статут Школи, вносить зміни до нього та здійснює інші дії.

1.7. Школа є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури та інформаційної політики України,  рішень Чопської міської ради, її виконавчих органів, прийнятих у межах їх повноважень, визначених законами України, а також цього Статуту.

1.8.  Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Статутом.

1.9. Школа надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.10. Школа провадить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

мистецький, який забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

1.11. Школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями.

1.12. Початкова мистецька освіта в Школі може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти.

1.13. Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні формальної освіти.

1.14. Школа   може здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і запитів.

1.15. Школа  здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний і позанавчальний час.

1.16. Мова навчання у Школі визначається Конституцією України і відповідними статтями Закону України «Про засади державної мовної політики». Адміністрування у Школі ведеться державною мовою, а освітній процес – українською та угорською мовами.

1.17. Інституційний аудит та громадська акредитація Школи  здійснюються на підставах та у порядку, визначених законодавством України.

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності школи

2.1. Школа є юридичною особою, діє на підставі Cтатуту, затвердженого Засновником, має печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, код за ЄДРПОУ.

2.2. Школа – неприбутковий, некомерційний  заклад спеціалізованої мистецької освіти, який надає початкову мистецьку освіту.

2.3. Основним видом діяльності Школи є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури Школа також є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їхнього художньо-естетичного розвитку.

2.4. Основними функціями Школи є:

2.4.1. Надання початкової мистецької освіти.

2.4.2. Організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва.

2.4.3. Створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти.

 2.4.4.  Популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості.

2.4.5. Формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їхнього інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик.

2.4.6. Пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей.

2.4.7. Здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

2.4.8. Створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

2.4.9. Виховання громадянина України способом вивчення та прищеплення поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів.

2.4.10. Здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

2.5. Школа  може визначати додаткові функції, які не суперечать її основному виду діяльності та законодавству України.

2.6. З метою виконання завдань, що стоять перед Школою, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, хорові та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, оркестрових інструментів, вокально-хоровий та інші).

2.7. Школа може мати філії. Рішення про створення філій приймається Школою після погодження із Засновником питань надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням тощо.

2.8. Школа,  яка має висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

2.9. Школа проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

2.10. Відділи Школи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником Школи і є підставою для проведення атестації.

2.11. Школа може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.12. Школа  має право:

2.12.1. Самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для забезпечення освітнього процесу.

2.12.2. Здійснювати освітній процес за наскрізними освітніми програмами.

2.12.3. Реалізовувати освітні та мистецькі проекти.

2.12.4. Надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

2.12.5. Брати участь у грантових програмах та проектах.

2.12.6. Входити (зокрема через своїх представників) до асоціацій, інших професійних та громадських об’єднань або створювати такі організації.

2.12.7. Здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством України.

2.13. Школа  зобов’язана:

2.13.1. Надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати якість початкової мистецької освіти.

2.13.2. Виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені Міністерством культури України.

2.13.3. Створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів у межах освітніх програм, їхнього набуття відповідних компетентностей.

2.13.4. Створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

2.13.5. Дотримуватися вимог чинного законодавства України з питань господарської та фінансової діяльності.

2.13.6. Забезпечувати реалізацію вимог чинного законодавства України з питань оплати праці та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників.

2.13.7. Здійснювати інші обов’язки, передбачені законодавством України.

2.14. Педагогічна рада Школи здійснює планування діяльності школи, зокрема розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Школи.

2.15. Школа  здійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної відкритості у межах, передбачених законодавством України.

2.16. Школа  веде службову та навчальну документацію, яка регламентує організацію та провадження освітнього процесу. Окремі її форми визначаються Міністерством культури та інформаційної політики  України.

2.17. Школа  подає статистичну звітність за формами та у строки, визначені чинним законодавством України.

ІІІ. Управління школою

3.1. Управління Школою у межах повноважень, визначених законодавством України та Статутом, здійснюють:

3.1.1. Засновник або Уповноважений орган управління.

3.1.2. Директор.

3.1.3. Педагогічна рада.

3.1.4. Рада школи.

3.2. Права та обов’язки Засновника Школи визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про позашкільну освіту» та цим Статутом.

3.3. Уповноважений орган управління:

3.3.1. Укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником Школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Школи, розриває його з підстав та у порядку, які визначені законодавством України та Статутом Школи.

3.3.2. Затверджує кошторис Школи у випадках та порядку, які визначені законодавством України, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Школи.

3.3.3. Ініціює проведення аудиту Школи у разі зниження Школою якості освітньої діяльності.

3.3.4. Забезпечує створення у мистецькій школі умов для інклюзивної мистецької освіти початкового рівня.

3.3.5. Забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти відповідно до їх потреб і запитів.

3.3.6. Забезпечує фінансування діяльності Школи у частині забезпечення якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької освіти, які надаються Школою у межах затверджених освітніх програм.

3.3.7. Забезпечує розвиток матеріально-технічної бази Школи.

3.3.8. Забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників Школи.

3.3.9. Компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», чинного законодавства України.

3.3.10. Забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних працівників та інших працівників Школи.

3.3.11. У разі реорганізації чи ліквідації Школи забезпечує здобувачам початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій мистецькій школі.

3.3.12. Реалізує інші права, передбачені законодавством України та Статутом Школи.

3.4. Безпосереднє управління Школою здійснює її керівник – директор.

3.5. Директор Школи призначається Засновником або Уповноваженим органом управління відповідно до Закону України «Про освіту» та Статуту з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню посадових обов’язків. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються Законом України «Про позашкільну освіту».

3.6. Директор Школи у межах своїх повноважень:

3.6.1.Забезпечує освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Школи.

3.6.2. Представляє мистецьку школу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє у межах повноважень, передбачених законодавством України та Статутом Школи.

3.6.3. Організовує діяльність Школи.

3.6.4. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Школи.

3.6.5. Забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм.

3.6.6. Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

3.6.7. Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Школи.

3.6.8. Визначає функціональні обов’язки педагогічних та інших працівників Школи.

3.6.9. Затверджує план прийому до Школи на відповідний рік.

3.6.10. Видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання.

3.6.11. Вводить у дію та забезпечує реалізацію рішень педагогічної ради щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам Школи відповідно до законодавства України.

3.6.12. Сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу.

3.6.13. Затверджує стратегію (перспективний план) розвитку Школи та освітні програми, розроблені педагогічною радою.

3.6.14. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Школи.

3.7. Педагогічна рада Школи:

3.7.1. Планує роботу Школи.

3.7.2. Розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Школи.

3.7.3. Схвалює освітню (освітні) програму (програми) Школи та оцінює результативність її (їх) виконання.

3.7.4. Розглядає питання формування контингенту Школи та схвалює план прийому до Школи на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження.

3.7.5. Формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

3.7.6. Приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту.

3.7.7. Розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в мистецькій школі.

3.7.8. Обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.7.9. Ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників Школи та інших учасників освітнього процесу.

3.7.10. Розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників Школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків.

3.7.11. Має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації Школи.

3.7.12. Розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Школи до її повноважень.

3.8. Рішення педагогічної ради вводяться у дію наказами директора Школи.

3.9. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Школи. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початку та в кінці навчального року.

3.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Школи є загальні збори колективу. Повноваження, засади формування та діяльність загальних зборів колективу визначаються законодавством України та Статутом Школи.

3.11. Засідання загальних зборів є правочинним, якщо в них бере участь не менше 2/3 членів колективу Школи.

3.12. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. Рішення мають рекомендаційний характер. Засідання оформлюються протоколом.

 IV. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу у мистецькій школі є:

4.1.1. Здобувачі початкової мистецької освіти – учні.

4.1.2. Педагогічні працівники.

4.1.3. Батьки учнів або їхні законні представники.

4.1.4. Інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу.

4.1.5. Інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному статутом Школи відповідно до законодавства України.

4.2. Права та обов’язки учнів визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», «Положенням про мистецьку школу» та Статутом Школи.

4.3. Учень має право на:

4.3.1. Доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

4.3.2. Індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через вільний вибір Школи та освітніх програм, які пропонує Школа, видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання.

4.3.3. Якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням у межах освітніх програм Школи.

4.3.4. Справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності.

4.3.5. Свободу творчості, культурної та мистецької діяльності.

4.3.6. Безпечні та нешкідливі умови навчання.

4.3.7. Повагу до людської гідності.

4.3.8. Користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи та послугами її структурних підрозділів.

4.3.9. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, які використовують в освітньому процесі та науковій діяльності.

4.3.10. Демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, у виставах тощо.

4.3.11. Особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Школою.

4.3.12. Інші необхідні умови для здобуття освіти, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

4.4. Учень зобов’язаний:

4.4.1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати передбачених нею результатів навчання.

4.4.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

4.4.3. Дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточення, довкілля, майна Школи.

4.4.4. Дотримуватися Статуту Школи, правил внутрішнього розпорядку Школи, а також умов договору про надання освітніх послуг.

4.5. Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством України та Статутом Школи. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.6. Педагогічними працівниками Школи є директор, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

4.7. Педагогічний працівник Школи має право на:

4.7.1. Академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

4.7.2. Педагогічну ініціативу.

4.7.3. Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методи компетентного навчання.

4.7.4. Користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи.

4.7.5. Підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.7.6. Проходження сертифікації відповідно до чинного законодавства.

4.7.7. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

4.7.8. Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне її оцінювання.

4.7.9. Захист професійної честі та гідності.

4.7.10. Індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами Школи.

4.7.11. Безпечні і нешкідливі умови праці.

4.7.12. Відпустку відповідно до законодавства.

4.7.13. Участь у громадському самоврядуванні Школи.

4.7.14. Участь у роботі колегіальних органів управління Школи.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

4.8.1. Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність.

4.8.2. Виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання.

4.8.3. Сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я.

4.8.4. Дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності.

4.8.5. Проходити атестацію у порядку, визначеному Міністерством культури та інформаційної політики України.

4.8.6. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.

4.8.7. Настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.

4.8.8. Формувати в учнів усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

4.8.9. Виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та її навколишнього природного середовища.

4.8.10. Формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

4.8.11. Захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

4.8.12. Дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку Школи, виконувати свої посадові обов’язки.

4.9. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або Статутом Школи. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.10. Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника Школи визначаються  Законом України «Про освіту»,  Законом України «Про позашкільну освіту». Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників Школи встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності) до відповідних посад педагогічних працівників.

4.11. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Школи встановлюється керівником згідно із законодавством України.

4.11.1. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера Школи становить 18 навчальних годин на тиждень.

4.11.2. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

4.11.3. Доплати за завідування відділами встановлюються у розмірах, визначених  Законом України «Про позашкільну освіту», законодавством України.

4.12. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а також за письмовою заявою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника здійснюється директором.

4.13. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством України, відповідними договорами та статутом Школи.

 V. Організація освітнього процесу в мистецькій школі

5.1. Організація освітнього процесу у мистецькій школі здійснюється відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором Школи.

5.2. План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог Закону України «Про позашкільну освіту».

5.3. Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих об’єднань у мистецькій школі здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Школа  може працювати за окремим планом, затвердженим її директором.

5.4. Школа створює безпечні умови навчання, виховання та праці. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи Школи, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

5.5. Освітній процес у мистецькій школі здійснюється за освітніми програмами. Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих Школою з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей).

5.6. Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

5.7. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів.

5.8. Школа  може здійснювати освітній процес за власними, зокрема наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, які затверджуються Міністерством культури України. Для осіб з особливими освітніми потребами Школою можуть розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до освітніх програм, за якими працює Школа, може включатися корекційно-розвитковий складник.

5.9. На підставі освітньої програми Школа  складає та затверджує річний план роботи, навчальний план та розклад занять, які конкретизують організацію освітнього процесу:

5.9.1. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система організації освітнього процесу, форми роботи, інші особливості організації навчання в мистецькій школі.

5.9.2. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника.

5.10. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої програми, конкретизованого у навчальному плані.

5.11. Освітній процес у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я:

5.11.1. Поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

-  уроки (індивідуальні та групові);

-  репетиції;

- перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади,  концерти;

-  лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

- позаурочні заходи, а також інші форми, що передбачені Статутом Школи.

5.11.2. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділами Школи за рішенням педагогічної ради.

5.11.3. Основною формою навчально-виховної роботи є урок. Тривалість одного уроку визначається навчальними планами і програмами, за  якими працює Школа, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

- віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

- віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

- старшого віку – 45 хвилин.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються директором Школи.

5.12. Основною формою здобуття початкової мистецької освіти є очна форма. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини, в тому числі, але не обмежуючись такими подіями, як війна, блокада, випадки громадянської непокори працівників, будь-які закони, декларації, норми, вказівки та декрети, що видані державними органами та знаходяться під їх контролем, стихійне лихо, техногенна катастрофа, епідемія, карантин тощо) та у  випадку видання відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти України Школа має право тимчасово використовувати дистанційну форму роботи.

5.13. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що розкривається в освітніх програмах Школи та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів).

5.14. Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти. Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

5.15. Процедура приймання учнів на навчання до Школи, а також їх переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на навчання визначається чинним законодавством, Статутом Школи та планом організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм.

5.16. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється наказом директора.

5.17. Питання внутрішнього переведення учнів у мистецькій школі, зарахування на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються Школою у порядку, визначеному її Статутом та планом організації освітнього процесу.

5.18. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється у порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою:

5.18.1. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджується Міністерством культури України. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів навчання учнів.

5.18.2. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів.  Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

5.18.3. Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

5.18.4. Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

5.18.5. Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

5.19. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються керівником Школи на підставі подання завідувачів відділів за наявності відповідних документів.

5.20. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на  навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами керівника Школи.

5.21. Випускникам Школи, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи), видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України:

5.21.1. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів та містить повне найменування Школи відповідно до її Статуту, назву освітньої програми, підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних годин та перелік й обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми, та підсумкові оцінки. Свідоцтво підписує директор Школи або особа, яка виконує його обов’язки на дату видачі документа.

5.21.2. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок.

5.21.3. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів) не пізніше 20 вересня наступного навчального року.

5.21.4. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою.

5.22. Школа  проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у Школі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, зокрема школа педагогічного наставництва. Методична робота щороку планується Школою і включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової мистецької освіти.

VІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база школи

6.1. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється відповідно до законодавства України.

6.2. Фінансування Школи здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та плати за навчання учнів.

6.3. Ведення фінансової документації здійснюється відділом  бухгалтерського обліку та звітності управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

6.4. Розмір та умови оплати навчання у Школі встановлюються рішенням сесії Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області. Плата може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частинами – щомісяця, щосеместру, щороку.

6.5. Учні Школи, яким відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» та інших законів надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно. Засновник має право встановлювати додаткові пільги з оплати за навчання з урахуванням можливостей місцевого бюджету.

6.6. Школа  володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно Школи не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

6.7. Майно Школи може вилучатися Засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток початкової мистецької освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.8. Вимоги до матеріально-технічної бази Школи у частині забезпечення освітнього процесу визначаються нормативами матеріально-технічного забезпечення, затвердженими Міністерством культури України.

VІІ. Діяльність школи у рамках міжнародного співробітництва

7.1. Школа  має право укладати договори про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

7.2. Школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і програм. Школа  може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до законодавства України.

7.3. Школа  може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та інших форм освітньої і мистецької діяльності.

7.4. Учні та педагогічні працівники Школи мають право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в Україні та за кордоном.

VІІІ. Реорганізація або ліквідація школи

8.1. Припинення діяльності Школи відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

8.2. Приєднання, злиття Школи здійснюється за рішенням Засновника Школи. При цьому майнові права та обов’язки Школи переходять до суб’єкта, що утворений внаслідок злиття, приєднання.

8.3. Поділ Школи, виділення з її складу суб’єкта діяльності здійснюється за рішенням Засновника Школи. При цьому майнові права та обов’язки Школи розподіляються між його правонаступниками згідно з розподільчим балансом.

8.4. Перетворення Школи здійснюється за рішенням Засновника Школи. У разі перетворення Школи у інший суб’єкт діяльності до новоутвореного суб’єкта господарювання переходять усі майнові права і обов’язки Школи.

8.5. Збитки, завдані Школі внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Школа може приватизуватися лише за умов:

- збереження освітнього призначення закладу;

-  згоди колективу закладу;

-  наявності коштів.

8.7. При реорганізації Школи вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

8.8. Ліквідація Школи проводиться за рішенням Засновника.

8.8.1 Школа  ліквідується у випадках:

- прийняття відповідного рішення Засновником;

- на інших підставах, передбачених законодавством України;

8.8.2 Ліквідація Школи здійснюється відповідно до законодавства України.

8.8.3. Ліквідація Школи проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Закладу за рішенням господарського суду.

8.8.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Школи.

8.8.5. Ліквідація Школи здійснюється відповідно до чинного законодавства. Питання, неврегульовані чинним законодавством, вирішуються Засновником або рішенням іншого уповноваженого на це органу. Ліквідація вважається завершеною, а Заклад таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

8.9. Збитки, завдані Школі внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

ІХ. Державний контроль за діяльністю школи

9.1. Держаний контроль за діяльністю Школи здійснюють Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство освіти і науки України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є інституційний аудит та громадська акредитація.

Х. Затвердження, реєстрація, зміни до статуту

10.1. Статут Школи, доповнення та зміни до нього затверджуються Засновником.

10.2. Статут Школи та зміни до Статуту реєструється відповідно до законодавства України.

10.3. Зміни до статуту Школи набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

10.4. Усі відповідним чином оформлені примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються в Уповноваженому органі управління та директора Школи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь