Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Чопської дитячо-юнацької спортивної школи

Дата: 16.08.2021 15:38
Кількість переглядів: 1156

    ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 3 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 02.03.2021р. № 23

 СТАТУТ
Чопської дитячо-юнацької спортивної школи
Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області

І. Загальні положення

1.1. Чопська дитячо-юнацька спортивна школа Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – ДЮСШ)  перейменована з Міської дитячо-юнацької спортивної школи міста Чоп Закарпатської  області (код за ЄДРПОУ 34022430).

Форма власності закладу – комунальна.

Організаційно-правова форма закладу –  комунальна організація (установа, заклад).

1.2. Найменування:

Повне: Чопська дитячо-юнацька спортивна школа Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області;

Скорочене: Чопська ДЮСШ.

1.3. Місцезнаходження ДЮСШ: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А.

1.4. ДЮСШ є юридичною особою, має печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, код за ЄДРПОУ.

1.5. Засновником ДЮСШ є Чопська міська територіальна громада в особі представницького органу Чопської міської ради Закарпатської області, код за ЄДРПОУ 04053737, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2, (далі – Засновник).

1.6. Уповноваженим органом управління є управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, код за ЄДРПОУ 26463884, місцезнаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 13А,  (далі – Уповноважений орган управління).

1.7. Засновник здійснює фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення через Уповноважений орган управління.

1.8. Засновник затверджує Статут ДЮСШ, вносить зміни до нього та здійснює інші дії.

1.9. ДЮСШ – неприбутковий, некомерційний  позашкільний навчальний заклад спортивного профілю – заклад фізичної культури і спорту.

1.10. ДЮСШ провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про позашкільну освіту», Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 зі змінами (далі – Положення про ДЮСШ), цього Статуту.

1.11. Основною метою діяльності ДЮСШ є розвиток здібностей учнів в обраних видах спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, підготовка спортивного резерву до збірних команд Чопської міської територіальної громади, Закарпатської області та України.

1.12. Основні завдання ДЮСШ:

- гармонійний розвиток особистості;

- фізична підготовка, зміцнення здоров’я учнів засобами фізкультури і спорту;

- формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для успішної діяльності в обраному виді спорту;

- засвоєння техніки і тактики обраного виду спорту;

- забезпечення необхідного рівня розвитку рухових якостей, можливостей функціональних систем організму, що несуть основне навантаження в обраному виді спорту;

- виховання належних моральних і вольових рис особистості;

- здобуття теоретичних знань і практичного досвіду, потрібних для успішної тренувальної та змагальної діяльності;

- формування теоретичних і практичних навичок суддівства з обраного виду спорту.

1.13. ДЮСШ надає дітям і підліткам рівні умови для зарахування та навчання, а тим, які мають перспективу для спорту вищих досягнень, – необхідні умови для спортивного вдосконалення.

1.14. ДЮСШ несе відповідальність перед Засновником, Уповноваженим органом управління, суспільством і державою за:

- безпечні умови навчально-тренувальної та спортивної діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами спортивної, освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами.

1.15. Мова навчання і виховання – українська.

 ІІ. Організаційно-правові засади діяльності ДЮСШ

2.1. ДЮСШ має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- визначати форми і засоби організації навчально-тренувального процесу;

- визначати контингент учнів;

- спільно із вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами, проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- за погодженням із управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від господарської діяльності;

- розвивати власну матеріальну базу;

- спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

2.2. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, режим навчально-тренувальної роботи ДЮСШ встановлюються відповідно до Положення про ДЮСШ та навчальних програм з видів спорту.

2.3. Для забезпечення навчального процесу упродовж року ДЮСШ організовує в період літніх та зимових канікул спортивно-оздоровчі табори (власні або орендовані).

2.4. ДЮСШ має право здійснювати витрати на спортивно-оздоровчу роботу, проведення навчально-тренувальних зборів тривалістю в групах попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки – не більш як 150 днів на рік.

Для учнів, які входять до складу національних збірних команд України, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.

2.5. ДЮСШ разом із закладами загальної середньої освіти та іншими навчальними закладами спортивного профілю може створювати для перспективних у спортивному плані учнів спеціалізовані класи з поглибленим навчально-тренувальним процесом. Створення спецкласів здійснюється на підставі угоди, укладеної між адміністрацією навчального закладу та ДЮСШ.

Угодою визначаються обов’язки сторін щодо фінансування, комплектації, раціонального поєднання навчання із заняттями спортом, організації медичного контролю, реабілітаційних заходів тощо.

Директор ДЮСШ за погодженням із педагогічною радою навчального закладу та  батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції стосовно змін у режимі роботи закладу за умови дотримання державних стандартів загальної середньої та профільної освіти в обсязі проходження навчальної та навчально-тренувальної програми.

2.6. ДЮСШ у своїй діяльності керується навчальною програмою для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ з видів спорту, які культивуються в школі, затвердженою центральним органом виконавчої влади у сфері  фізичної культури та спорту.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. ДЮСШ планує свою роботу самостійно. У плані роботи відображаються найголовніші питання діяльності школи, визначаються перспективи її розвитку. ДЮСШ працює за  річним навчальним планом, затвердженим директором школи та погодженим управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради. У вигляді додатка до нього викладається розклад занять по групах, затверджений директором ДЮСШ.

3.2. Прийом учнів відбувається протягом навчального року. Зарахування учнів проводиться згідно з наказом директора, що видається на підставі  заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), довідки лікаря та рішення тренерської ради.

3.3. Навчальний рік починається 01 вересня. Документи щодо комплектування  відділень з видів спорту на наступний навчальний рік директор школи подає Засновникові або Уповноваженому ним органу до 01 серпня поточного року для затвердження.

Списки  учнів груп відділень з видів спорту затверджуються директором ДЮСШ до 01 вересня, груп початкової підготовки – до 01 жовтня поточного року. Протягом навчального року до зазначених списків, у разі необхідності, можуть вноситися в установленому порядку зміни.

3.4. ДЮСШ організовує роботу з учнями протягом року. В канікулярні, вихідні та святкові дні ДЮСШ працює за окремим планом, затвердженим директором.

3.5. Прийом та переведення учнів на наступний рівень навчання здійснюється відповідно до вимог, викладених у навчальних програмах з видів спорту.

3.6. Тривалість навчальної години у спортивній школі становить 45 хвилин, одного заняття ? відповідно до Положення про ДЮСШ.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом тренера-викладача.

3.7. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ встановлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту.

3.8. Мінімальний вік дітей, підлітків та молоді для зарахування до ДЮСШ визначається згідно з Положенням про ДЮСШ та навчальними програмами з видів спорту, які культивуються у школі.

3.9. Випускники, які склали кваліфікаційні іспити, в установленому порядку отримують свідоцтво (посвідчення) про присвоєння спортивного розряду і документ встановленого зразка про закінчення навчання у ДЮСШ.

ІV. Учасники навчально-тренувального процесу

4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ є:

- учні;

- директор та його заступники;

- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

- батьки або особи, які їх замінюють.

Статус учасників навчально-тренувального процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про фізичну культуру і спорт», «Про позашкільну освіту», Положенням про ДЮСШ  та цим Статутом.

4.2. Учні ДЮСШ мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена;

- добровільний вибір виду спорту;

- одержання належних умов для якісної спортивної підготовки;

- користування спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням;

- одержання в установленому порядку спортивної форми, інвентарю індивідуального користування;

- заняття на оздоровчо-спортивному етапі підготовки;

- участь у:

відборі на черговий етап спортивної підготовки;

спортивних змаганнях;

роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу;

обговоренні та внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу та дозвілля;

- захист від будь-якої форми експлуатації, психічного або фізичного насильства, від дій адміністрації, педагогічних або інших працівників, які порушують їхні права,  принижують честь і гідність;

- медичне та фармакологічне обслуговування;

- безпечні та нешкідливі умови навчання.

4.3. Учні ДЮСШ зобов’язані:

- поєднувати заняття в ДЮСШ з навчанням у закладі загальної середньої освіти;

- виконувати навчальні програми з видів спорту, дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до майна;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- вдосконалювати та підвищувати спортивну майстерність;

- дотримуватися здорового способу життя, морально-етичних норм, спортивного режиму та особистої гігієни;

- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

- дотримуватися вимог медичного контролю, диспансерного обстеження;

- виконувати положення антидопінгового законодавства;

- підвищувати загальний культурний рівень.

За невиконання учнями своїх обов’язків до них вживаються заходи дисциплінарного впливу.

4.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до складу батьківського комітету;

- надавати допомогу для розвитку матеріально-технічної бази школи;

- брати участь та вносити свої пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу і дозвілля учнів;

- бути присутніми на навчально-тренувальних заняттях та змаганнях;

- допомагати в організації і проведенні змагань у межах наданої компетенції, не порушуючи правила проведення змагань.

 VУправління ДЮСШ, права та обов’язки адміністрації, тренерів-викладачів

5.1. Управління ДЮСШ здійснюється управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

5.2. Безпосереднє керівництво ДЮСШ здійснює директор, якого  призначає на посаду і звільняє з посади начальник управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

5.3. На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання та спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше 3 років.

5.4. Директор ДЮСШ:

- здійснює керівництво колективом, несе відповідальність за результати його роботи, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового  рівня працівників;

- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної і спортивної роботи, несе відповідальність перед Засновником ДЮСШ за її результати;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази;

- визначає разом із тренерською радою основні напрямки розвитку школи;

- є представником інтересів школи у державних та громадських органах;

- в  установленому  порядку,  за погодженням  із управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради,  складає структуру і штатний розпис школи;

- за погодженням  із управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради призначає на посади та звільняє з посад працівників ДЮСШ;

- вирішує всі питання, пов’язані з господарською діяльністю;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків;

- від імені ДЮСШ укладає угоди з юридичними і фізичними особами;

- в установленому  порядку  відкриває  розрахункові  рахунки  в банківських установах або в органах Державного казначейства України і є розпорядником кредитів;

- за погодженням  із управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам відповідно до законодавства;

- забезпечує:

раціональне використання фінансових ресурсів;

облік, збереження та поліпшення навчально-матеріальної бази;

дотримання вимог  щодо охорони дитинства, санітарного режиму, охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;

- за погодженням з представником трудового колективу встановлює і затверджує, відповідно до законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників;

- вживає до працівників заходів стосовно заохочення та дисциплінарних стягнень;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, Засновником ДЮСШ.

5.5. На посаду заступника директора ДЮСШ з навчально-спортивної роботи призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання та спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» та стаж тренерсько-викладацької роботи не менше 5 років.

Заступник директора ДЮСШ з навчально-тренувальної роботи:

- відповідає за:

організацію навчально-тренувального процесу;

комплектування навчальних груп;

відбір та спортивну орієнтацію учнів;

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів;

- забезпечує:

роботу інструкторів-методистів;

проведення змагань серед навчальних груп;

роботу з удосконалення методики навчання і тренування спортсменів;

- здійснює   контроль  за   змістом   навчально-тренувального   процесу  та виконанням індивідуальних планів спортсменами;

- готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

- координує роботу  з науково-методичного та медичного забезпечення;

- здійснює   статистичний   облік   результатів   роботи   відділень,   етапів підготовки, багаторічний облік, аналіз, узагальнення результатів  та змісту своєї роботи;

- готує статистичний звіт про результати діяльності ДЮСШ;

- узагальнює досвід роботи тренерів-викладачів.

5.6. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання та спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр» та досвід організаційно-методичної роботи.

Інструктор-методист здійснює:

- методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів щодо відбору учнів;

-  навчально-тренувальний  та виховний процеси;

- контроль за комплектуванням навчальних груп, змістом і результатами навчально-тренувального та виховного процесів;

- організовує  роботу  з  підвищення  кваліфікації  тренерів-викладачів, проведення відкритих уроків;

- веде статистичний облік результатів роботи відділення, етапів підготовки, багаторічний облік, аналіз, узагальнення результатів та змісту своєї роботи, досвіду роботи тренерів-викладачів;

- бере участь у підготовці статистичного звіту про результати діяльності.

Інструктор-методист відповідає за:

- ведення навчально-методичної документації;

- організацію виховної роботи з учнями;

- складання і додержання розкладу занять;

- навчання та відпочинок учнів.

5.7. Старший тренер-викладач ДЮСШ призначається на посаду із числа провідних тренерів-викладачів, які мають стаж та досвід тренерсько-викладацької роботи не менше 4 років, якщо під його керівництвом працюють не менше 2 штатних тренерів-викладачів з виду спорту.

Старший тренер-викладач:

- виконує функції, які передбачені для тренерів-викладачів;

- контролює дотримання тренерами-викладачами трудової дисципліни.

Старший тренер-викладач несе відповідальність за:

- правильне комплектування навчальних груп;

- організацію та планування навчального процесу і виховної роботи;

- проведення вступних та контрольних іспитів;

- розробку індивідуальних перспективних планів;

- проведення спортивних змагань.

Старший тренер-викладач разом з адміністрацією контролює:

- дотримання правил та норм, які забезпечують безпеку занять;

- проходження учнями в установлені терміни медичного огляду;

- проведення заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів.

5.8. Тренерсько-викладацький склад комплектується із фахівців, які мають вищу фізкультурну освіту кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Тренер-викладач має право на:

- внесення керівництву школи пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, морального та матеріального заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- набір учнів у групу дітей та підлітків, які бажають займатися видами спорту, що культивуються у ДЮСШ, і не мають медичних протипоказань  щодо проведення з ними навчально-тренувальної та виховної роботи;

- відбір та спортивну орієнтацію найбільш перспективних дітей і   підлітків для подальшого спортивного удосконалення;

- використання у своїй роботі ефективних, педагогічно обґрунтованих методів, засобів спортивної підготовки та оздоровлення учнів;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Тренер-викладач зобов’язаний:

- брати участь у роботі методичних об’єднань, у нарадах, конференціях з питань методики навчання та тренування, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- виконувати навчальний план та програми;

- проводити з учнями навчально-тренувальну та виховну роботу;

- надавати знання, формувати вміння і навички;

- сприяти   розвиткові   інтелектуальних   і   творчих   здібностей,   фізичних якостей учнів, а також збереженню здоров’я і безпеки навчально-тренувального процесу;

- визначати учням мету та конкретні завдання;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм  поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- захищати інтереси учнів, пропагувати здоровий спосіб життя, виключати випадки застосування будь-яких допінгів;

- відповідати разом із медпрацівником за своєчасне проходження учнями медичного огляду в обласному центрі здоров’я і спортивної медицини, а також за організацію відновлювальних заходів;

- забезпечувати підвищення рівня теоретичної, фізичної, морально-вольової, технічної, спортивної підготовки учнів;

- виховувати повагу до батьків, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- брати участь у роботі тренерської ради;

- виконувати накази і розпорядження директора ДЮСШ, начальника управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

5.9. Питання організації праці колективу ДЮСШ, права та обов’язки працівників, учнів регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.10. З метою забезпечення розвитку та вдосконалення навчально-тренувальної і спортивної роботи, професійної діяльності працівників у школі утворюється тренерська рада, яку очолює директор ДЮСШ.

Тренерська рада:

- вивчає плани, підсумки й актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а  також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових груп;

- обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, стосовно морального та матеріального заохочення  учнів, застосування стягнень;

- організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації тренерів – викладачів, розвитком їх ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- розглядає інші питання діяльності тренерів-викладачів, порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо;

- створює в разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи.

5.11. Робота тренерської ради планується у довільній формі, відповідно до потреб ДЮСШ. Члени тренерської ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Засідання тренерської ради проводяться   у разі потреби, але не менше ніж 4 рази на рік.

5.12. Органом громадського самоврядування ДЮСШ є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, що залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу школи скликаються не рідше одного разу на рік.

VІ. Умови оплати, нормативи та критерії оцінки  праці тренерів-викладачів

6.1. Умови оплати праці працівників ДЮСШ визначаються відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Нормативи наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи встановлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту, нормативних актів центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.

VІІ. МАЙНО ДЮСШ

7.1. Майно ДЮСШ складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

7.2. Майно належить ДЮСШ на праві оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, Статуту закладу та укладених угод.

7.3. ДЮСШ згідно з чинним законодавством користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

VІІІ.  Фінансово-господарська діяльність

8.1. ДЮСШ є закладом, діяльність якого спрямована на виконання соціально важливих функцій, і не має на меті отримання прибутків. Фінансово-господарська діяльність провадиться на основі поєднання бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування.

8.2. Фінансово-господарська діяльність провадиться відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, на основі кошторису ДЮСШ.

8.3. Кошти Засновника, залишки невикористаних коштів ДЮСШ,  а також кошти, які надходять з інших джерел, включаються до загального доходу і складають єдиний фонд фінансових коштів, які використовуються на проведення заходів, пов’язаних з основною діяльністю школи, і вирішення питань соціального розвитку тощо.

8.4. Джерелами формування кошторису ДЮСШ є:

- кошти міського бюджету;

- батьківська плата за навчання;

- прибутки від усіх видів власної господарської діяльності;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні   грошові   внески   і   пожертвування   підприємств,   установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- інші надходження.

8.5. ДЮСШ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

- модернізувати власну матеріально-технічну базу;

- володіти,   користуватися   і   розпоряджатися   майном   відповідно   до законодавства і Статуту;

- виконувати інші функції, що не суперечать чинному законодавству і даному Статуту.

8.6. З метою забезпечення навчально-тренувального процесу та з урахуванням специфіки роботи ДЮСШ може мати майно і спецавтотранспорт.

8.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається чинним законодавством.

8.8. Звітність встановлюється відповідно до вимог державної статистики.

8.9. Контроль   за   фінансово-господарською   діяльністю   забезпечується директором школи, управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, як головним розпорядником коштів, та іншими організаціями в установленому порядку.

ІХ.  Міжнародна діяльність

ДЮСШ з метою вивчення міжнародного досвіду має право:

- підтримувати міжнародні спортивні контакти зі спортивними організаціями інших країн;

- брати участь у міжнародних заходах;

- проводити обмін спортивними делегаціями;

- укладати угоди із зарубіжними установами та організаціями у визначеному законодавством порядку;

- здійснювати прийом іноземних делегацій за наявності відповідних умов.

Х. Документація ДЮСШ, порядок обліку та звітності

ДЮСШ повинна мати та вести документи, перелік яких, порядок обліку та звітність визначаються Положенням про ДЮСШ, іншими нормативними документами.

ХІ. Контроль за діяльністю ДЮСШ

Контроль та координацію діяльності ДЮСШ здійснює управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

ДЮСШ щороку надає управлінню освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради звіт за формою № 5-ФК.

ХІІ. Реорганізація або ліквідація ДЮСШ

Рішення про реорганізацію або ліквідацію ДЮСШ приймає її Засновник.

Реорганізація  або ліквідація ДЮСШ проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення ДЮСШ, її активи та майно повертаються Чопській міській раді в особі Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь