Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут КНП “Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги”

Дата: 16.08.2021 16:07
Кількість переглядів: 1114

 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 26 сесії 7 скликання
Чопської міської ради
від 20  грудня  2017р. № 17

СТАТУТ
Комунального некомерційного підприємства
 «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чопської міської ради Закарпатської області

1. Загальні положення

1.1.   Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико –  санітарної допомоги» Чопської міської ради Закарпатської області (далі – Підприємство) є заклад охорони здоров’я, який створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі населенню міста Чоп Закарпатської області.

1.2.   Підприємство створене за рішенням Чопської міської ради (надалі – Засновник) від «20» грудня  2017 року №17 ( 26 сесія сьомого скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом виділу зі складу Комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня».

1.3. Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» в частині надання первинної медико-санітарної допомоги.

1.4.  Підприємство створене на базі майна територіальної громади міста Чоп.

1.5. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Чоп, в особі Чопської міської ради (надалі – Засновник).

1.6. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, а в частині поточного управління підприємством відділу охорони здоров’я Чопської міської ради.

1.7. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико – санітарної допомоги» Чопської міської ради Закарпатської області;

скорочене українською мовою: КНП «Чопський ЦПМСД» Чопської міської ради Закарпатської області;

2.2. Місцезнаходження: 89502, Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Молодіжна, 12

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Підприємство створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території міста Чоп заходів, спрямованих на:

забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Відповідно до поставленої мети основними завданнями є:

3.2.1. Організація надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2.2. Забезпечення належної доступності та якості первинної медичної допомоги, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я для прикріпленого населення.

3.2.3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі – ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі – ЕМД).

3.2.4. Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

3.2.5.  Проведення профілактичних щеплень.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Підприємство забезпечує:

3.3.1. Надання населенню первинної медичної допомоги, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.3.2. Належну та рівну доступність первинної медичної допомоги для населення шляхом розвитку мережі підрозділів Підприємства, наближених до місць проживання населення.

3.3.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає первинну медичну допомогу (лікар загальної практики-сімейний лікар, у тому числі лікар загальної практики-сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з Підприємством у цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний).

3.3.4. Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я відповідно до медичного маршруту пацієнта.

3.3.5. Направляє для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

3.3.6. Здійснення диспансеризації населення.

3.3.7. Діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у Підприємстві, амбулаторіях як його відокремлених підрозділах у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

3.3.8. Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.

3.3.9. Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.

3.3.10. Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань.

3.3.11. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.

3.3.12. Надання платних послуг з медичного обслуговування населення міста Чоп та навколишніх територіальних громад відповідно до чинного законодавства України.

3.3.13. Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування.

3.3.14. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

3.3.15. Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

3.3.16. Участь в державних, регіональних та місцевих програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я.

3.3.17. Участь в державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

3.3.18.  Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у місті Чоп та шляхів їх вирішення.

3.2.19. Взаємодію своїх структурних підрозділів з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними та контролюючими органами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

3.3.20. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм отруєнь, паталогічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3.3.21. Організаційно-методичну роботу з надання первинної медичної допомоги, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я у Підприємстві за такими напрямами:

3.3.21.1. Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації.

3.3.21.2. Звітування відповідно до підпорядкування та надання оперативної інформації.

3.32.21.3. Аналіз стану здоров’я населення.

3.3.21.4. Вивчення і прогнозування потреби населення у наданні первинної медичної допомоги, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.3.21.5. Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення.

3.3.21.6. Аналіз доступності надання первинної медичної допомоги, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення.

3.3.21.7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі безперервне навчання кадрів без відриву від виробництва (разом з вищими медичними навчальними закладами).

3.3.21.8. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації надання первинної медичної допомоги, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, сучасних інформаційних технологій.

3.3.21.9. Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Підприємства та його підрозділів.

3.3.21.10. Утримання будівель, споруд і технічних засобів Підприємства у належному стані.

3.3.21.11. Належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання на Підприємстві.

3.3.21.12. Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю.

3.3.21.13 Планування ремонтно-будівельних робот, оснащення медичним обладнанням та інвентарем.

3.3.22. Підприємство може бути клінічною базою вищих навчальних медичних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 4. Правовий статус

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи воно набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство є неприбутковою установою.

4.3. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.4. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

4.5. Підприємство користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління та відповідає за використання його.

4.6. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її  за  цінами (тарифами), що визначаються в  порядку, встановленому законодавством.

4.7. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.8. Для здійснення своєї діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.9. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглі печатки зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.10. Держава та Засновник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Держави та Засновника, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

4.11. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.12. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. Права та обов’язки

5.1. Підприємство для виконання покладених на нього завдань має право:

5.1.2. Звертатися у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на нього завдань, здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм.

5.1.3. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення.

5.1.4. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами.

5.1.5. Укладати договори, виступати позивачем та відповідачем у суді відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Підприємство для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із відділом охорони здоров’я Чопської міської ради:

5.2.1. Укладати договори про медичне обслуговування населення у межах бюджетної програми та відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики-сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці (далі ? приватні лікарі ЗП-СМ).

5.2.2. Укладати договори з іншими комунальними та державними закладами охорони здоров’я про проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції надання первинної медичної допомоги, але для їх виконання у Підприємства відсутні умови.

5.2.3. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів.

5.3. Підприємство забезпечує:

5.3.1. Надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів.

5.3.2. Дотримання встановленого порядку звітування.

5.3.3. Надання оперативної інформації за запитами відповідно до підпорядкування.

5.3.4. Належне ведення обліково-звітної документації.

5.3.5. Координацію взаємодії лікарських амбулаторій та відділень з організаціями, де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.

5.3.6. Своєчасну сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

5.3.7. Цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

5.3.8. Утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна.

5.3.9. Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

5.3.10. Здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості у результатах особистої роботи та у загальних результатах діяльності Підприємства.

5.3.11. Відповідає за виконання покладених на Підприємство завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки його директор (головний лікар). Обов’язки та права інших працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором (головним лікарем).

 6. Управління

6.1. Очолює підприємство директор (головний лікар), який призначається на посаду за рішенням Засновника шляхом укладання контракту за погодженням із відділом охорони здоров’я Чопської міської ради та за згодою керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

6.1.1. У разі відсутності директора (головного лікаря) підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник директора (головного лікаря) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

6.2. Повноваження директора (головного лікаря):

1) здійснює загальне керівництво підприємством;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції підприємства;

3) за погодженням із органом управління призначає своїх заступників та керівників підрозділів підприємства;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи на підприємстві;

5) затверджує плани роботи підприємства та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи підприємства та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів підприємства;

8) видає накази по підприємству;

9) затверджує посадові інструкції працівників підприємства;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у підприємстві;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у підприємстві;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені підприємства;

14) представляє інтереси підприємства в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом підприємства органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом підприємства;

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками підприємства.

6.3. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності підприємства, якість послуг, що надаються підприємством, використання наданого на праві оперативного управління підприємству майна власності територіальної громади міста і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених підприємством договорів.

Несе відповідальність за збитки, завдані підприємству з вини директора (головного лікаря) підприємства в порядку, визначеному законодавством.

6.3.1. Директор (головний лікар) підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

6.4. Користується правом розпорядження майном та коштами підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством на праві оперативного управління майна.

6.5. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства.

6.6. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

6.7. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.8. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого поточного року надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

6.9. Засновник (Власник):

6.9.1. Визначає головні напрямки діяльності підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

6.9.2. Затверджує статут підприємства та зміни до нього.

6.9.3. Затверджує фінансовий план підприємства та контролює його виконання;

6.9.4. Укладає і розриває контракт з директором (головним лікарем)  підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

6.9.5. Погоджує підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

6.9.6. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом директора (головного лікаря) підприємства.

6.9.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади міста та закріплене за підприємством на праві оперативного управління;

6.9.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

6.10. Засновник укладає з підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету.

7. Контроль за діяльністю підприємства

7.1. Підприємство підпорядковане і підзвітне відділу охорони здоров’я Чопської міської ради.

7.2. Контроль за дотриманням підприємством державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу надання медичної допомоги здійснюється відділом охорони здоров’я Чопської міської ради.

7.3. Зміст, форми та періодичність контролю не пов’язаного з основними завданнями підприємства встановлюється відділом охорони здоров’я Чопської міської ради.

 8. Організаційна структура

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

 9. Майно та фінансування

9.1. Майно підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

9.2. Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Чоп і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства України.

Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника.

Будівлі і споруди структурних підрозділів передаються підприємством на умовах договорів оренди, позики.

Земельні ділянки на яких розташовані будівлі та споруди підприємства та його структурних підрозділів передаються у користування в порядку встановленому чинним законодавством України.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

9.3. Джерелами формування майна підприємства є:

9.3.1. Кошти міського бюджету.

9.3.2. Власні надходження, в тому числі:

9.3.2.1. Платні послуги що надаються згідно з функціональними повноваженнями:

- лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.

- медична допомога хворим дома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд), крім осіб, які за станом здоров’я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров’я.

- проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує.

- проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні.

- медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України).

- медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договором страхування.

- видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби (крім мешканців міста).

9.3.2.2. Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності (платні послуги):

- транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт

- надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів.

- за оренду майна від реалізації майна;

9.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

9.3.4. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

9.3.5. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

9.4. Підприємство має право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із чинним законодавством України та дозволу Засновника;

за погодженням з Засновником реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази у визначеному законодавством порядку.

9.5.  Фінансування підприємства

9.5.1. Фінансування підприємства здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

9.5.2. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності підприємства здійснюється відповідними органами у визначеному законодавством порядку.

9.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності у визначеному законодавством порядку.

 10. Повноваження трудового колективу

10.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні підприємства через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління підприємства відповідно до чинного законодавства України.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

10.2. Трудовий колектив підприємства складається з усіх представників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні підприємства, не може обиратися директор (головний лікар) підприємства. Повноваження цих органів визначаються чинним законодавством України.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства регулюються колективним договором.

10.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається директору (головному лікарю), а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти міського бюджету, а також кошти з інших джерел передбачених в розділі 8 даного Статуту.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, та Галузевими угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

10.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 11. Припинення діяльності

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника за погодженням зі структурним підрозділом з питань охорони здоров’я Закарпатської державної адміністрації відповідно до законодавства, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь