Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП Чопської міської ради «Чопська міська лікарня»

Дата: 23.11.2021 16:05
Кількість переглядів: 204

Чопська міська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Чопської міської ради «Чопська міська лікарня».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», ст. 65 Господарського кодексу України, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства охорони здоров’я України   від 31.10.2018 року № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних некомерційних підприємств - закладів охорони здоров’я Чопської міської ради, затвердженого рішенням 7 сесії VIII скликання Чопської міської ради від 31.08.2021 № 20 (далі - Порядок), розпорядження Чопського міського голови від 04.11.2021 року № 318 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Чопської міської ради «Чопська міська лікарня», розпорядження Чопського міського голови від 19.11.2021 року № 336 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Чопської міської ради «Чопська міська лікарня».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство Чопської міської ради «Чопська міська лікарня», скорочена назва КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» (далі – Установа).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: 89502, Закарпатська область, місто Чоп, вулиця Молодіжна, будинок 12.

СтатутКомунального некомерційного підприємства Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» затверджено рішенням 36 сесії VII скликання Чопської міської ради від 29 грудня 2018р. № 1.

Основні напрями діяльності Установи: КВЕД 86.10 – діяльність лікарняних закладів (основний), 86.90 – інша діяльність у сфері охорони здоров’я, 86.22 – спеціалізована медична практика, 86.23 – стоматологічна практика, 86.21 – загальна медична практика.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» 2021 рік складають: загальний фонд 5 185 414,70 гривень.

Документи для участі в конкурсі необхідно подати на адресу Чопської міської ради: 89502 Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Берег, 2 до 17:00 год. 20.12.2021 року.

Номер телефону та електронна адреса для довідок: 0312-71-12-42, (097)531-88-19, https://chop-rada.gov.ua/

Перелік документів, що надаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Вимоги до претендентів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 р. № 1977):

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Кваліфікаційні вимоги (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 р. № 1977):

Вища освіта : вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».  

Стаж роботи на керівних посадах: для закладів охорони здоров’я – не менше 5-ти років стажу за основною спеціальністю на керівних посадах.

Документи, подані (надіслані) претендентам для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці Директора Установи:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором Комунального некомерційного підприємства Чопської міської ради «Чопська міська лікарня». За виконанням обов’язків, передбачених контрактом, директорові Установи нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Установи відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок  директорові Установи здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці. Оклад директора Установи становить 12 100 гривень на місяць.

Істотні умови контракту – права і обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, розв’язання спорів, внесення змін і доповнень до контракту та припинення його дії.

Місце проведення конкурсу:89502, Закарпатська область, м. Чоп, вул. Берег, 2 (зала засідань Чопської міської ради).

Дата проведення конкурсу: 22.12.2021 

 

Додаток 1: Заява

Додаток 2: Згода на обробку персональних даних

Додаток 3: Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Додаток 4: Заява про відсутність конфлікту інтересів

Додаток 5: Статут КНП

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь