Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до детального плану території

Дата: 12.10.2022 11:32
Кількість переглядів: 376

«Детальний план території по вул. Головна, с. Червоне, що включає в себе земельну ділянку площею 0,1303га (кадастровий номер 2124887800:11:013:0086), для зміни цільового призначення земельної ділянки та будівництва будівель торгівлі»

1. Замовник: Чопська міська рада. Юридична адреса: 89502, Закарпатська обл.,       м. Чоп, вул. Берег, буд. 2, тел.: 0312-711242, 0312-711990, e-mail: chop@carpathia.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування:

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Містобудівна документація «Детальний план території по вул. Головна, с. Червоне, що включає в себе земельну ділянку площею 0,1303га (кадастровий номер 2124887800:11:013:0086), для зміни цільового призначення земельної ділянки та будівництва будівель торгівлі» розробляється згідно рішення Чопської міської ради від 23 лютого 2022р. № 32 та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Основна мета детального плану - визначення параметрів забудови та функціонального призначення земельної ділянки загальною площею – 0,15 га (орієнтовно) в межах населеного пункту с. Червоне, на території Чопської міської ради, з метою будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Об’єкт цього дослідження, територія розташована на землях Чопської міської ради, в межах населеного пункту с. Червоне. Площа території проектування - 0,15 га (орієнтовно).

ДПТ планується:

– розміщення споруд торгівлі;

– розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

– вирішення питань інженерного забезпечення проектованих будівель та споруд;

– вирішення питань транспортного сполучення та пішохідної доступності.

Територія проектування не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єкта, щодо яких законодавством не передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності

А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

У процесі будівництва та експлуатації будівель і споруд, можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

Відходи

Відходи, (будівельне сміття та побутові відходи), що будуть утворюватися під час будівництва та при подальшій плановій експлуатації, слід збирати в контейнери, та вивозити спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Поверхневі та підземні води

Дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні до дощеприймальних лотків, і далі в придорожню канаву.

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації, та їх очистки на проектованих малих очисних спорудах. Очищені стоки передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням для поливу території в літній період.

Ґрунт та надра

У процесі будівництва та експлуатації торгово-офісної будівлі створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.

Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності. Проектом планується максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі майданчики, під’їзди та доріжки вимостити з елементів ФЕМ.

Родючий шар ґрунту до виконання будівельних робіт слід зрізати, і перемістити до місць складування для подальшого використання для озеленення території.

Атмосферне повітря

Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності запроектованих будівель та споруд не передбачається.

Опалення передбачається індивідуальне, від власних електричних котлів.

Акустичний вплив

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки можливе тимчасове додаткове шумове навантаження.

Під час експлуатації рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування перерахованих впливів від діяльності запроектованих об'єктів не передбачається.

Флора та фауна

З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Тверде покриття навколо будівель не передбачає знищення рослин чи тварин.

Геологічне середовище

Очікується позитивний вплив.

Технологічні ризики - аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення

Б) Для територій з природоохоронним статусом:

Запроектовані будівлі знаходиться на віддалі більше 1.0 км від водного об’єкта, таким чином не має впливу на природоохоронний об’єкт.

В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні земельні ділянки, для розміщення запроектованих будівель, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам не розглядаються.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

Заходи щодо пожежної безпеки

Витримані протипожежні відстані від будівлі до сусідніх об’єктів.

На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

Захисні заходи цивільної оборони

Захисні споруди цивільної оборони на території об’єкту проектом не передбачені.

Під час небезпеки евакуація населення планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС в Закарпатській  області.

Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів

Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

  • чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань працівників даних об'єктів і співробітників служби безпеки;
  • підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежонебезпечних та техногенно небезпечних місць;
  • забезпечення всіх працівників засобами індивідуального захисту.

Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

  • передбачити освітлення в’їзду та прилеглої території в нічний час.
  • передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;
  • збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

Компенсаційні заходи

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі, вимоги Закону України  «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України  «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції подавати до виконавчого комітету Чопської міської ради: тел: 0312-711242, 0312-711990, e-mail: chop@carpathia.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 28 жовтня 2022р. (включно).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь