Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до детального плану території

Дата: 29.05.2023 15:02
Кількість переглядів: 249

Фото без опису

«Детальний план території для  будівництва та обслуговування об’єктів промисловості за межами населеного пункту с. Тисаашвань Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області»

1.Замовник: Чопська міська рада Закарпатської області. Адреса:, 89502 м. Чоп, 3aкapпarcькa обл., вyл. Бeper, 2  тел/факс: 71-12-421, 71-19-90, офіційний сайт   https://chop-rada.gov.ua//

 2. Вид та основні цілі документа державного планування:

Проект містобудівної документації «Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів промисловості за межами населеного пункту с. Тисаашвань Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» розробляється відповідно до рішення тридцять першої сесії восьмого скликання Чопської міської ради від 04 серпня 2022 року № 21, з метою визначення параметрів забудови та функціонального призначення виробничої території яка знаходиться за межами населеного пункту с.Тисаашвань.

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, у відповідності до  «ПОРЯДКУ розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

3.  Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Об’єкт цього дослідження – територія орієнтовною площею 30 га,  яка знаходяться на північ від с.Тисаашвань, і примикає:

з північної та східної сторони до залізничного полотна;  із південного сходу до земель загального користування- автошляху М-25 «Соломоново-Яноші».

Проектована земельна ділянка орієнтовною площею 30,00 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  (11.02).

Проектована ділянка вільна від забудови. В територію детального плану попадає існуюче деревообробне підприємство та складські будівлі. Територія являє рівнинну місцевість.

Документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Містобудівними умовами та обмеженнями є:

межі суміжних земельної ділянок та їх цільове призначення;

висота будівель;

лінія забудови;

охоронні зони інженерних мереж;

планувальні обмеження.

4.  Ймовірні наслідки від господарської діяльності

А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

У процесі будівництва та експлуатації об’єкта можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

Відходи

Тверді побутові відходи (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації передбачається збирати в контейнери, та вивозити спеціалізованою організацією для переробки та утилізації згідно графіку, або по мірі накопичення.

У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Поверхневі та підземні води

Господарсько-побутові стічні води від запроектованих будівель пропонується відводити до міських мереж.           

Ґрунт та надра

У процесі будівництва та експлуатації створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.              

Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення бруківкою. Планується комплексний благоустрій території.

Атмосферне повітря

Очікується незначний шкідливий вплив на атмосферне повітря від викидів працюючих двигунів внутрішнього згорання автомобілів.

Акустичний вплив  

Під час будівництва від роботи будівельної техніки та механізмів можливе тимчасове додаткове шумове навантаження, що перевищує норму.

На територію навколишньої забудови, на яку буде впливати,  шум від об’єкту будівництва становить 60 дБА.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування перерахованих впливів від експлуатації запроектованих будівель і споруд  не передбачається.

Флора та фауна

Деревна рослинність на території проектування відсутня. В процесі будівництва об’єкта  вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності будівельною технікою та транспортними засобами.

З огляду на характер запланованих робіт, негативного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Після завершення будівельних робіт планується максимальне озеленення і благоустрій земельної ділянки та прилеглої території.

Геологічне середовище

Очікується позитивний вплив.

Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення

Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

Запроектований об’єкт знаходиться на значній віддалі від природоохоронних об’єктів, таким чином не має негативного впливу на  них.

В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення:

Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні земельні ділянки для розміщення запланованого об’єкту, які б відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам не розглядаються. 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

щодо охорони атмосферного повітря;

охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

заходи щодо пожежної безпеки;

відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території;
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з твердими
  • побутовими відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України;
  • заходи по зменшенню викидів в атмосферу від систем опалення будівель та споруд.

Заходи щодо пожежної безпеки

Витримані протипожежні відстані.

На проектованій території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів. Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

Захисні заходи  цивільної оборони

Будівництво захисних споруд для населення на проектованій території не передбачене. Під час небезпеки евакуація жителів планується проводити власним автотранспортом або автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Закарпатської  області.

Компенсаційні заходи

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції подавати до Чопської міської ради. 89502  м. Чоп, 3aкapпarcькa область,  вyл. Бeper, 2  тел/факс: 71-12-421,  71-19-90.

Відповідальна особа: Начальник відділу архітектури та містобудування Чопської міської ради - Ірина ЗАЗУЛИЧ,  тел. моб. 099-077-43-46, E-mail:  arh_chop@ukr.net.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.              


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь