Чопська міська рада
Закарпатська область, Ужгородський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут КП «Соломоново»

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 5 сесії 8 скликання
Чопської міської ради
Ужгородського району
Закарпатської області
від 12.05.2021р. № 12

 Статут
Комунального підприємства Чопської міської ради «СОЛОМОНОВО»

  1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство Чопської міської ради «Соломоново» (далі по тексту – Підприємство) є комунальним, унітарним, комерційним підприємством, що засноване на майні, що є власністю Чопської міської територіальної громади і діє у відповідності до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

1.2. Засновником Підприємства є Чопська міська територіальна громада в особі Чопської міської ради (далі – Засновник), код ЄДРПОУ 04053737, місце знаходження: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, місто Чоп, вулиця Берег, будинок 2, яка представляє інтереси Чопської міської територіальної громади.

1.3. Підприємство у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Чопській міській раді, безпосередньо підпорядковане Відділу міського господарства Чопської міської ради (далі орган управління) код ЄДРПОУ 04053737.

1.4. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків України, печатку зі своїм найменуванням, кутові штампи та інші реквізити.

1.5. Підприємство може мати вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, інші атрибути.

1.6. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством положень про них. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

1.7. Підприємство щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

1.8. Найменування Підприємства:

1). Повне: Комунальне підприємство Чопської міської ради «Соломоново»

2). Скорочене: КП ЧМР «Соломоново».

1.9. Місцезнаходження Підприємства: 89460, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вулиця Миру, 2.

Юридична адреса: 89460, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вулиця Миру, 2.

1.10. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями  Засновника, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.

1.11. Засновник не несе відповідальності за зобов’язання підприємства, а підприємство не несе відповідальності за зобов’язання засновника.

 2. Мета і предмет діяльності підприємства

2.1. Підприємство створено з метою створення необхідних умов для утримання, збереження та раціонального використання переданих йому у постійне користування земельних ділянок під вкритими зеленими насадженнями, у тому числі лісовими, активізації соціально-економічного розвитку території, експлуатації та розвитку майнового комплексу та житлово- комунального господарства, надання практичної допомоги у створенні робочих місць та надання послуг членам громади, здійснення благоустрою та озеленення території, санітарної очистки, надання ритуальних послуг, виготовлення та реалізація товарів народного споживання, здійснення торгово-посередницької діяльності, виконання будівельно-монтажних робіт та інші роботи для задоволення потреб населення громади і бюджетних установ.

2.2. Метою Підприємства є:

- одержання прибутку від виробничо-господарської та комерційної діяльності;

- обслуговування об’єктів комунального господарства;

- максимального задоволення потреб населення в Чопській міській територіальній громаді в житлово-комунальних послугах;

- утримання об’єктів благоустрою; здійснення комплексного благоустрою територій;

- озеленення території; забезпечення належного санітарного стану прибудинкових територій;

- санітарної очистки;

- здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності;

- надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів фізичним і юридичним особам;

- будівництва та ремонту будівель та споруд;

- водопостачання та водовідведення;

- задоволення соціальних і економічних потреб членів трудового колективу у

відповідності з діючим законодавством України та інше.

2.3. Предметом діяльності підприємства є здійснення виробничо-господарської діяльності для задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у товарах, роботах і послугах та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів населення Чопської міської територіальної громади, та задоволення соціальних і економічних потреб членів трудового колективу Підприємства.

2.4. Основними завданнями Підприємства є:

- покращення благоустрою Чопської міської територіальної громади, надання послуг членам громади, надання підтримки окремим групам населення;

- утримання нерухомого та рухомого майна, обладнання та приладів, які знаходяться на балансі підприємства, в належному стані;

- забезпечення нерухомого майна, яке знаходиться на балансі Підприємства електроенергією, теплом, водопостачанням;

- забезпечення безперервної та раціональної експлуатації нерухомого майна,

обладнання, інвентарю, приладів та майна наданого в оренду;

- здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення об’єктів майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- здійснення фінансових та розрахункових операцій, пов’язаних з експлуатацією майна, в тому числі: при сплаті обов’язкових та комунальних платежів, при здачі майна в оренду, іншому користуванні майном та при здійсненні виконання зобов’язань;

- здійснення видачі необхідних довідок та інших документів, які пов’язані із використанням майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- розробка і подання на розгляд Засновника пропозицій щодо раціонального

використання та розпорядження майном, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- проведення господарської діяльності для отримання джерел фінансування

своєї основної діяльності з надання різних послуг членам громади.

- підприємство здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку і зацікавленості членів його колективу в економічно-ефективній роботі.

 3. Види діяльності Підприємства

3.1. Основними видами діяльності Підприємства є:

3.1.1 надання споживачам послуг з водопостачання та водовідведення каналізаційних стоків, у тому числі зняття з обліку та прийняття на облік лічильників холодної води, обстеження приміщень та ревізія об’ємів водопостачання будинків приватного сектору, бюджетних та фізичних осіб, зняття контрольних показників лічильників, квартир, будинків приватного сектору, бюджетних та фізичних осіб;

3.1.2. утримання будинків та прибудинкових територій;

3.1.3. надання послуг з обслуговування та ремонту інженерних мереж, в тому числі: мереж каналізації, водопроводу, теплопостачання, електричних та телефонних мереж;

3.1.4. надання послуг щодо облаштування та прибирання вулиць комунального значення та провулків, приміщень спільного користування у будинках та спорудах, послуги по збиранню сміття та організації його вивезення, в тому числі із кладовищ, з берегів річок, узбіч всіх доріг, а також інші послуги щодо підтримання порядку на вулицях та у будинках (спорудах).

3.1.5. впровадження та експлуатація енергозберігаючих технологій та приладів;

3.1.6. забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

3.1.7. проведення комплексної переробки лісосировини і побічної продукції;

3.1.8. надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

3.1.9. охорона лісового і земельного фонду;

3.1.10. надання послуг стороннім підприємствам і організаціям та громадянам з питань лісового господарства та переробки лісосировини;

3.1.11. оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;

3.1.12. виробництво дерев’яних, будівельних конструкцій та столярних виробів;

3.1.13. виробництво дерев’яної тари;

3.1.14. виробництво інших виробів з деревини, соломки і матеріалів для плетіння;

3.1.15. надання послуг у виконанні робіт по благоустрою з очистки снігу, ремонту вулиць, експлуатації зелених та паркових насаджень, будівництва малих архітектурних форм;

3.1.16. утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі території Чопської міської територіальної громади;

3.1.17. забір, очищення та постачання води;

3.1.18. каналізація, відведення й очищення стічних вод;

3.1.19. обслуговування, поточний або капітальний ремонт об’єктів благоустрою;

3.1.20. здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

3.1.21. утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, відповідно до діючих норм і стандартів;

3.1.22. виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3.1.23. утримання в належному стані, виконання робіт з нового будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговуванню засобів та обладнання зовнішнього освітлення;

3.1.24. ручне та механізоване прибирання території Чопської міської територіальної громади;

3.1.25. здійснення контролю за використанням об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання з урахуванням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою Чопської міської ради та інших вимог, передбачених чинним законодавством;

3.1.26. безперебійне забезпечення послугами централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення населення Чопської міської територіальної громади, а також інших споживачів;

3.1.27. розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення;

3.1.28. вирішення питань щодо реконструкції та розширення діючих мереж водопостачання та водовідведення;

3.1.29. розробка перспективних планів та проектів водопостачання Чопської міської територіальної громади;

3.1.30. видача технічних умов та погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації;

3.1.31. експлуатація і проведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт устаткування мереж водопроводу та каналізації;

3.1.32. проведення інших робіт, пов’язаних з наданням послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення;

3.1.33. діяльність в сфері каналізаційних систем та установок для очищення стічних вод, де відбувається збирання, очищення, оброблення та розподілення стічних вод;

3.1.34. технічні випробування та дослідження систем водопостачання та водовідведення.

3.2. Також до видів діяльності, які може здійснювати Підприємство відносяться:

3.2.1. надання транспортних, в тому числі і автотракторних, послуг юридичними та фізичними особами у відповідності до чинного законодавства. Надання в оренду, під фрахт та в прокат автомобільного транспорту та інших видів транспорту. Оренда, фрахтування та прокат різних видів транспорту.

3.2.2. участь у проведенні операцій щодо користування майном, в тому числі операцій з оренди, ріелторських та інших з користування майном та придбання майна.

3.2.3. заготівля, обробка та переробка деревини та виготовлення виробів із дерева, розпиловка та доставка дров для організацій, підприємств і установ, для громадян, в тому числі і доставка вугілля для них.

3.2.3. матеріально-технічне забезпечення, постачання збут продукції виробничо-технічного призначення, матеріально-технічних ресурсів, в тому числі сировини, матеріалів, комплектуючих, енергоносіїв, устаткування, обладнання, техніки та інших товарів для виробничих та власних потреб юридичних осіб та споживачів.

3.2.4. виробництво та (або) реалізація продукції з дерева, метало пластику, пластмаси, резини, тканини, скла та кераміки, будівельних матеріалів, інших матеріалів в тому числі і виготовлення столярних виробів, будівельних матеріалів і їх реалізація.

3.2.5. управлінські, консультативні, експертні, посередницькі, представницькі послуги.

3.2.6. виконання  будівельно-монтажних та ремонтних робіт в промисловому, сільськогосподарському та житловому будівництві, в тому числі виконання спеціальних видів робіт у проектуванні, інженерні вишукання, проектні роботи, спеціальні роботи у ґрунтах, спорудження несучих та огороджувальних конструкцій будинків і споруд, роботи, пов’язані з улаштуванням систем і мереж, роботи, пов’язані з захистом конструкцій та обладнання, монтаж технологічного обладнання, пусконалагоджувальних робіт.

3.2.7. надання брокерських, дилерських, рекламних, транспортних, інформаційних, маркетингових, комісійних, консалтингових, лізингових послуг юридичним та фізичним особам.

3.2.8. ведення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі і зовнішньоторговельні діяльність, яка регулюється законодавством України. Валютна виручка від діяльності підприємства зараховується на валютний рахунок Підприємства і використовується ним згідно із законодавством України

з урахуванням положень цього Статуту.

3.2.9. ведення мисливського та рибальського господарства.

3.2.10. добування каменю, піску, глини, торфу (сапропель);

3.2.11. утримання та прибирання зон відпочинку;

3.2.12. організація поховань і надання суміжних послуг, надання ритуальних послуг, організація утримання та експлуатація кладовищ;

3.2.13. оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами.

3.2.14. надання місць кемпінгам та стоянкам для житлових фургонів і причепів;

3.2.15. надання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого орендованого майна;

3.2.16. операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

3.2.17. Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку;

3.2.18. Інша професійна, наукова та технічна діяльність;

3.2.19. Оренда, прокат і лізинг;

3.2.20. демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

3.2.21. інші будівельно-монтажні роботи.

3.2.22. роботи із завершення будівництва, в тому числі:

- штукатурні роботи;

- установлення столярних виробів;

- покриття підлоги і облицювання стін;

- малярні роботи та скління;

3.2.23. інші роботи із завершення будівництва;

3.2.24. інші спеціалізовані будівельні роботи.

3.3. Підприємство може здійснювати інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України, та які відповідають цілям і напрямам його діяльності. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

3.4. Ціни на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Для виконання основних завдань у порядку передбаченому діючим законодавством Підприємство має право:

- виступати учасником громадсько-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем у суді;

- залучати громадян, підприємства, установи і організації для фінансової, матеріальної, організаційної підтримки діяльності Підприємства згідно укладених з ними договорів, проводити збори добровільних внесків та пожертвувань;

- звертатись та отримувати від органів державної влади інформації для реалізації статутної мети та основних завдань Підприємства;

 4. Майно підприємства

4.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Чопської міської територіальної громади і закріплене за Підприємством на праві господарського відання.

4.2. Майно Підприємства становлять основні засоби, товари, матеріали, грошові кошти, інші цінності, які відображаються у самостійному балансі Підприємства.

Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном у порядку та межах визначених діючим законодавством, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна, а у випадках передбачених статутом – за згодою Чопської міської ради.

Підприємство забезпечує доцільність використання і здійснює господарську діяльність найбільш ефективним способом.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- Майно, передане йому Засновником.

- Доходи, одержані від реалізації послуг, а також інших видів фінансово- господарської діяльності.

- Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.

- Безоплатно передані основні фонди за рішенням органів місцевого самоврядування.

- Кредити банків та інших кредиторів.

- Безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб’єктів господарювання і громадян.

- Придбання товарно-матеріальних цінностей, об’єктів рухомого та нерухомого майна в процесі діяльності.

-  Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

- Інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4. Підприємство має право здавати в оренду майно з дозволу Засновника у порядку, встановленому Засновником.

4.5. Відчуження майна, що є власністю територіальної громади, закріпленого за Підприємством, здійснюється з дозволу Засновника у порядку, що встановлений Засновником.

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти (за врахуванням плати за послуги та сплати податків) зараховуються: за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва – до місцевого бюджету; за індивідуально-визначене майно – на рахунок Підприємства і направляється на інвестиції Підприємства.

4.6. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

4.7. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

4.8. Підприємство користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до своєї мети діяльності та чинного законодавства. Підприємство може брати на орендних умовах земельні паї громадян для виробництва сільгосппродукції.

4.9. Збитки завдані Підприємству при порушенні його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

Підприємство за наявності підстав зобов’язане вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків з інших суб’єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

4.10. Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарського року, використовується підприємством на покращення матеріально-технічної бази.

4.11. Списання майна Підприємства здійснюється в порядку, встановленому Засновником.

 5. Юридичний статус підприємства

5.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

5.2. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків України, печатку зі своїм найменуванням, кутові штампи та інші реквізити.

5.3. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому на праві господарського віддання майна, згідно з діючим законодавством України. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.

5.5. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються лише на договірних умовах. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.6. Підприємство має право :

- Укладати договори, угоди (контракти) купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, лізингу, оренди, доручення, технічного обслуговування, набувати майнових та особистих не майнових прав;

- виступати у стосунках з іншими особами від свого імені, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах України;

- відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій;

- здавати в оренду юридичним та фізичним особам або надавати безоплатно в тимчасове користування устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому законодавством та Засновником;

- самостійно визначати номенклатуру, асортимент продукції, що випускається, товарів, послуг;

- створювати філії та представництва, інші структурні підрозділи;

- здійснювати свою діяльність у відповідності до обраних видів економічної діяльності (КВЕД);

- навчати кадри і підвищувати їх кваліфікацію відповідно до потреб;

- створювати за рахунок прибутку спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю, а саме:

- розвитку виробництва;

- споживання;

- соціального розвитку;

- резервний фонд;

- брати участь в асоціаціях, корпораціях та інших об’єднаннях на добровільних засадах, якщо на те є згода Засновника і це не суперечить антимонопольному законодавству України та іншим нормативним актам України.

- отримувати, в установленому порядку дозволи, ліцензії та іншу необхідну дозвільну документацію.

 6. Розмір і порядок формування статутного фонду та фондів підприємства

6.1. Для забезпечення статутної діяльності підприємства у порядку, передбаченому цим Статутом, формується статутний фонд. Статутний фонд Підприємства утворюється Засновником.

6.2. Статутний фонд Підприємства створено за рахунок внесків попереднього Засновника і складає: 800 000 грн. (вісімсот тисяч грн.)

6.3. Поповнення Статутного фонду можливе також:

- за рахунок правонаступника Засновника – Чопської міської ради;

- інших суб’єктів господарювання у спосіб не заборонений діючим законодавством України.

6.4. За рішенням міської ради статутний фонд підприємства може змінюватись (збільшуватись або зменшуватись) в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.5. Джерелами збільшення статутного фонду підприємства можуть бути додаткові внески – будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права, права на інтелектуальну власність, грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

 7. Права та обов’язки Підприємства

7.1. Підприємство за погодженням із Засновником планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

7.2. Підприємство для здійснення статутної діяльності має право:

- від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки бути позивачем і відповідачем у суді господарському та третейському судах України, а також судах інших держав.

- за погодженням із Засновником Підприємство може входити в асоціації, корпорації, консорціуми та інші об’єднання підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.

- вступати у взаємовідносини із юридичним та фізичними особами на договірних засадах для виконання робіт, спільної діяльності;

- утворювати за погодженням з Засновником структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності і затверджувати Положення про них;

- здійснювати розрахунки за виконані роботи на підставі державних розцінок на відповідні роботи та базових показників вартості робіт по наданню платних послуг замовникам, а також на підставі договірних цін, погоджених із замовником;

- за терміновість виконання робіт застосовувати договірні коефіцієнти;

- самостійно здійснювати господарську діяльність, виходячи із виробничих потреб та в межах повноважень, передбачених цим статутом;

- здійснювати технічну експлуатацію приміщень, будинків та споруд, а також експлуатацію технічного обладнання, яке знаходиться на балансі Засновника, вирішувати питання про роботу (експлуатацію) технологічного обладнання та інженерних комунікацій такого майна;

- розробляти графіки і здійснювати заходи щодо проведення поточного та капітального ремонту майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, надавати в тимчасове користування майно, яке знаходиться на балансі Підприємства за погодженням із Засновником;

- у встановленому порядку звертатись до органів державної влади і місцевого самоврядування та отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації статутної мети та основних завдань Підприємства;

- одержувати на договірних засадах від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити;

- купувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав відповідно до законодавства України.

7.3. Для реалізації статутних завдань Підприємство має право за погодженням із Засновником створювати філії представництва відділення та інші відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи з правом відкриття поточних рахунків, та затверджувати Положення про них, які попередньо погоджуються із Засновником.

7.4. Підприємство здійснюючи статутну діяльність має такі обов’язки:

- забезпечувати своєчасну сплату платежів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- здійснювати заходи по вдосконаленню організації та нарахування заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумкових роботах, забезпечувати економічне та раціональне використання фонду споживання та своєчасно розраховуватись з працівниками підприємства, створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечуючи додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

- надавати статистичну та всю необхідну для Засновника інформацію.

7.5. Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.6. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на підставі укладених договорів.

 8. Управління Підприємством

8.1. Управління підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.

8.2. Засновник через орган управління Підприємством:

- приймає рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Підприємства;

- затверджує статут Підприємства та змін до нього;

- приймає рішення про передачу у повне господарське відання підприємства відповідного майна, що є власністю Чопської міської ради;

- встановлює розмір частки прибутку підприємства, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- затверджує річні плани фінансово-господарської діяльності підприємства;

- здійснює контроль за використанням та збереженням майна підприємства.

- вирішує питання відчуження майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

- надає дозвіл на списання майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

- встановлює показники ефективності використання майна і прибутку, заслуховує звіт керівника про результати виконання показників;

- встановлює (затверджує, погоджує) у випадках визначених законодавством України цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються (надаються) Підприємством;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями Чопської міської ради та цим статутом.

8.3. Очолює та здійснює оперативне управління (керівництво) Підприємством його директор, що призначається на посаду, а також звільняється розпорядженням Чопського міського голови. Директор підприємства підпорядкований Чопському міському голові і є підзвітним та підконтрольним Чопській міській раді та її виконавчому комітету.

Чопським міським головою, від імені Чопської міської ради, з директором підприємства укладається контракт, де визначаються строк його дії, права, обов’язки та відповідальність, умови його матеріального забезпечення, підстави звільнення з посади, інші умови.

8.4. Директор Підприємства у межах своїх повноважень, на основі та на виконання законодавства України видає накази та організовує й контролює їх виконання.

8.5. Директор Підприємства відповідно до покладених на нього завдань:

- самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника;

- діє на засадах єдиноначальності;

- затверджує за погодженням з міським головою структуру та штати підприємства;

- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників підприємства, у тому числі заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;

- затверджує Положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до діючого законодавства;

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном підприємства, у тому числі і його коштами, відповідно до чинного законодавства та норм цього статуту;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов’язаних з діяльністю підприємства;

- відповідно до умов колективного договору Підприємства застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної фінансової звітності;

- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за який несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях та судових органах;

- укладає, підписує від імені Підприємства угоди та договори всіх видів, видає доручення (довіреності) від імені Підприємства, є розпорядником належних Підприємству коштів, які згідно цього Статуту можуть вільно використовуватись Підприємством, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- якщо сума угоди або договору любого виду перевищує суму 2,5 млн грн – погоджує укладення угоди або договору з виконавчим комітетом Чопської міської ради;

- проводить розподіл функціональних обов’язків керівників структурних підрозділів Підприємства, визначає структуру управління розробляє штатний розклад і чисельність працівників Підприємства, затверджує Положення про структурні підрозділи, призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства і керівників структурних підрозділів;

- установлює розпорядок робочого дня, змінність роботи, обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок відрядних розцінок посадових окладів, здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Підприємства;

- забезпечує здорові і безпечні умови роботи працівників Підприємства;

- забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

- забезпечує дотримання норм пожежної безпеки дотримання санітарних та екологічних норм і правил дотримання трудового законодавства України;

- організовує бухгалтерський облік та звітність Підприємства в установленому порядку;

- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;

- виконує будь-які інші дії, які необхідні для виконання Підприємством статутних завдань, які не віднесені до компетенції органу управління.

8.6. Засновник не має права втручатися в оперативну діяльність Підприємства.

8.7. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи.

8.8. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються за участю трудового колективу та уповноваженого ним органу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

8.9. Право укладення колективного договору від імені адміністрації надається керівнику, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу.

8.10. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства в порядку, встановленому діючим законодавством України, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

8.11. Для виконання робіт, що мають разовий характер, Підприємство має право укладати договори підряду з окремими особами та колективами з оплатою праці за згодою сторін.

8.12. Підприємство зобов’язане зареєструватись в податкових органах і вносити в бюджет відповідні платежі.

8.13. Державний контроль за діяльністю Підприємства здійснюється державними органами у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

 9. Господарська діяльність Підприємства

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

9.2. Прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків по кредитах банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Підприємства та використовується відповідно до законодавства.

9.3. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

9.4. Підприємство за погодженням з Засновником визначає правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлює форми, системи і розміри оплати праці працівників підприємства у порядку, визначеному чинним законодавством України та Колективним договором Підприємства. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Розмір оплати праці максимальними розмірами не регламентується і залежить від складності виконуваних робіт, кваліфікації працівника, а також наявності відповідних коштів на рахунку підприємства. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.5. Підприємство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення виробництва.

9.6. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі договорів.

9.7. При зміні керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії/аудиту фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

9.3. Підприємство щорічно планує діяльність і визначає перспективи  розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

9.10. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із чинним законодавством України.

 10. Трудовий колектив Підприємства

10.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Підприємства на основі трудового договору становлять трудовий колектив Підприємства.

10.2. Рішення, що стосуються соціально-економічних питань діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його Органом управління, а у випадках, передбачених законодавством, за участю трудового колективу та уповноважених ним органів, і відображаються у колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання щодо охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з керівництва Підприємства.

10.3. За участю директора підприємства з трудовим колективом вирішуються питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов оплати праці, життя, здоров’я, житлових умов, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, якщо інше не передбачено законодавством та/або колективним договором.

11. Облік і звітність підприємства

11.1. Підприємство зобов’язане здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи; на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову та статистичну звітність за формами, передбаченими законодавством, і надавати її відповідним органам; проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.

11.2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації.

 12. Реорганізація, припинення діяльності і ліквідація підприємства

12.1. Діяльність Підприємства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

12.2. Реорганізація та ліквідація підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) проводиться за рішенням Засновника або суду, а також у передбаченому законодавством України порядку, в тому числі з додержанням вимог антимонопольного Законодавства України і здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління.

Підприємство ліквідується також у випадках:

- визнання його банкрутом;

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності через невиконання умов, установлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або не змінено вид діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи | рішення про створення Підприємства;

- на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

12.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для заяви претензій кредиторами визначаються Засновником.

12.4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

12.5. При реорганізації і ліквідації підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, розраховується 8 кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Засновника, який її призначив.

12.7. Кошти, одержані внаслідок реорганізації майна Підприємства після задоволення вимог кредиторів та оплати паці працівників, переходять у

власність Засновника або визначеного ним правонаступника.

12.8. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 13. Внесення змін та доповнень до Статуту

13.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішення Чопської міської ради.

13.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

 14. Прикінцеві положення

14.1. При всіх інших питаннях, не врегульованим цим Статутом, Підприємство керується нормами та вимогами, встановленими чинним законодавством  України.

14.2. У випадках, якщо будь-яке положення Статуту стане недійсним у зв’язку з невідповідністю чинному законодавству, воно не повинно прийматися за увагу та не тягне за собою недійсності Статуту в цілому.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь